Vikingaträffen må 2005-03-28 13: 24
D16 17(38) Ida Larsson OK Klyftamo 43.03 (Jonna Gunnerek OK K 3.34)  starttid: 10.58 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  200  3.57-37 19.8 2.10   200  3.57-40 19.8   -MA71  1.24 7.0 HA2
 2 36  210  4.13-27 20.1 1.40   410  8.10-36 19.9   -MA71  1.53 9.0 HA2
 3 84  582  9.07-13 15.7 0.30   992 17.17-22 17.4       6.34 11.3 LL5
 4 88  277  4.34-32 16.5 1.20  1,269 21.51-26 17.2   -MA71  2.29 9.0 HS3
 5 95  389  5.00-9  12.9     1,658 26.51-19 16.2   -MA71  3.28 8.9 LL5
 6 96  162  2.41-20 16.6 0.30  1,820 29.32-18 16.2   -MA71  1.38 10.1 HA2
 7 117  123  1.24-11 11.4     1,943 30.56-16 15.9       1.04 8.7 HA2
 8 119   98  1.30-12 15.3     2,041 32.26-16 15.9       1.08 11.6 SS5
 9 71  293  3.24-13 11.6     2,334 35.50-14 15.4       2.32 8.6 LL7
10 72  122  1.24-21 11.5 0.10  2,456 37.14-13 15.2   +MB41  0.57 7.8 HA2
11 74   73  0.45-14 10.3     2,529 37.59-13 15.0       0.30 6.8 LL7
12 64  176  3.33-32 20.2 1.40  2,705 41.32-18 15.4   -JS42  1.29 8.4 LL5
13 100  120  1.05-16  9.0     2,825 42.37-17 15.1       0.49 6.8 SS5
Mål    115  0.26-8  3.8     2,940 43.03-17 14.6       0.24 3.5 HA2
2,940 43.03-17 14.6 8.00 26.19 9.0 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 MA7-2-Ida 2 MA7-13-Ida 3 4 MA7-3-Ida 5 MA7-10-Ida 6 MA7-10-Ida 7 8 Ida-24-JS4 9 10 Ida-7-MB4 11 Ida-26-MB4 12 JS4-9-MB4-10-Ida 13 JS4-24-Ida-22-MB4