Vikingaträffen må 2005-03-28 13: 24
D16 22(38) Marielle Andersson Idefjordens SK 44.56 (Jonna Gunnerek OK K 3.34)  starttid: 11.00 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  200  1.55-14  9.6      200  1.55-15  9.6   +Ida1  1.24 7.0 HA2
 2 36  210  4.02-26 19.2 1.20   410  5.57-24 14.5   +Ida1  1.53 9.0 HA2
 3 84  582 10.06-20 17.4 0.50   992 16.03-18 16.2       6.34 11.3 LL5
 4 88  277  3.45-18 13.5     1,269 19.48-18 15.6   +Ida1  2.29 9.0 HS3
 5 95  389  4.53-8  12.6     1,658 24.41-13 14.9   +Ida1  3.28 8.9 LL5
 6 96  162  2.41-20 16.6 0.20  1,820 27.22-12 15.0   +Ida1  1.38 10.1 HA2
 7 117  123  5.41-37 46.2 4.10  1,943 33.03-23 17.0       1.04 8.7 HA2
 8 119   98  1.48-24 18.4 0.10  2,041 34.51-22 17.1       1.08 11.6 SS5
 9 71  293  3.35-16 12.2     2,334 38.26-22 16.5       2.32 8.6 LL7
10 72  122  1.23-20 11.3     2,456 39.49-22 16.2       0.57 7.8 HA2
11 74   73  0.51-19 11.6     2,529 40.40-22 16.1       0.30 6.8 LL7
12 64  176  2.35-27 14.7 0.30  2,705 43.15-22 16.0       1.29 8.4 LL5
13 100  120  1.13-28 10.1     2,825 44.28-22 15.7       0.49 6.8 SS5
Mål    115  0.28-20  4.1     2,940 44.56-22 15.3       0.24 3.5 HA2
2,940 44.56-22 15.3 7.20 26.19 9.0 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 MA7-2-Ida 2 MA7-13-Ida 3 4 MA7-3-Ida 5 MA7-10-Ida 6 MA7-10-Ida 7 8 9 10 11 12 13