Vikingaträffen må 2005-03-28 13: 24
D16 36(38) Malin Olsson OK Gipen 52.30 (Jonna Gunnerek OK K 3.34)  starttid: 10.46 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  200  2.24-30 12.0      200  2.24-32 12.0       1.24 7.0 HA2
 2 36  210  6.44-35 32.1 3.20   410  9.08-37 22.3       1.53 9.0 HA2
 3 84  582 11.22-24 19.5      992 20.30-34 20.7       6.34 11.3 LL5
 4 88  277  4.16-29 15.4     1,269 24.46-36 19.5       2.29 9.0 HS3
 5 95  389  9.53-33 25.4 3.40  1,658 34.39-37 20.9   -JG32  3.28 8.9 LL5
 6 96  162  3.07-32 19.2     1,820 37.46-37 20.8   -MB41  1.38 10.1 HA2
 7 117  123  1.54-32 15.4     1,943 39.40-37 20.4   -MB41  1.04 8.7 HA2
 8 119   98  2.01-32 20.6     2,041 41.41-37 20.4   -MB41  1.08 11.6 SS5
 9 71  293  4.34-22 15.6     2,334 46.15-37 19.8       2.32 8.6 LL7
10 72  122  1.22-19 11.2     2,456 47.37-37 19.4       0.57 7.8 HA2
11 74   73  0.57-26 13.0     2,529 48.34-37 19.2       0.30 6.8 LL7
12 64  176  2.17-20 13.0     2,705 50.51-36 18.8       1.29 8.4 LL5
13 100  120  1.14-30 10.3     2,825 52.05-36 18.4       0.49 6.8 SS5
Mål    115  0.25-6  3.6     2,940 52.30-35 17.9       0.24 3.5 HA2
2,940 52.30-36 17.9 7.00 26.19 9.0 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 JG3-2-MB4-12-MO2 6 MB4-12-MO2 7 MB4-7-MO2 8 MB4-7-MO2 9 MO2-26-MB4 10 11 12 13