Vikingaträffen må 2005-03-28 13: 24
D16 15(38) Evelina Nilsson OK Tranan 41.53 (Jonna Gunnerek OK K 3.34)  starttid: 10.48 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  200  1.52-11  9.3 0.10   200  1.52-12  9.3       1.24 7.0 HA2
 2 36  210  2.28-6  11.7      410  4.20-6  10.6       1.53 9.0 HA2
 3 84  582  9.40-18 16.6 2.00   992 14.00-14 14.1       6.34 11.3 LL5
 4 88  277  4.04-25 14.7 1.10  1,269 18.04-13 14.2   +CB32  2.29 9.0 HS3
 5 95  389  6.08-17 15.8 2.00  1,658 24.12-12 14.6   -JW41  3.28 8.9 LL5
 6 96  162  2.58-27 18.3 1.00  1,820 27.10-11 14.9   -SS42  1.38 10.1 HA2
 7 117  123  1.36-23 13.0 0.20  1,943 28.46-11 14.8       1.04 8.7 HA2
 8 119   98  1.20-8  13.6     2,041 30.06-11 14.7       1.08 11.6 SS5
 9 71  293  3.14-12 11.0 0.20  2,334 33.20-9  14.3       2.32 8.6 LL7
10 72  122  1.05-7  8.9     2,456 34.25-9  14.0   +MPR1  0.57 7.8 HA2
11 74   73  0.55-22 12.6 0.20  2,529 35.20-9  14.0   +MPR1  0.30 6.8 LL7
12 64  176  5.06-35 29.0 3.20  2,705 40.26-15 14.9   +MPR1  1.29 8.4 LL5
13 100  120  0.57-9  7.9     2,825 41.23-15 14.6       0.49 6.8 SS5
Mål    115  0.30-28  4.3     2,940 41.53-15 14.2       0.24 3.5 HA2
2,940 41.53-15 14.2 10.40 26.19 9.0 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 EN -6-CB3-15-JW4 5 CB3-26-JW4-4-EN 6 SS4-14-JW4-2-EN 7 SS4-17-EN 8 SS4-17-EN 9 10 EN -4-MPR 11 EN -6-MPR 12 EN -13-MPR-19-HS3 13 EN -25-MPR-14-HS3