Vikingaträffen må 2005-03-28 13: 24
D16 2(38) Sanna Svensson Främmestads IK 31.49 (Jonna Gunnerek OK K 3.34)  starttid: 10.54 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  200  1.40-6  8.3      200  1.40-7  8.3       1.24 7.0 HA2
 2 36  210  2.50-11 13.5 0.40   410  4.30-7  11.0       1.53 9.0 HA2
 3 84  582  7.29-5  12.9      992 11.59-2  12.1       6.34 11.3 LL5
 4 88  277  3.05-10 11.1 0.20  1,269 15.04-2  11.9       2.29 9.0 HS3
 5 95  389  4.02-4  10.4     1,658 19.06-3  11.5       3.28 8.9 LL5
 6 96  162  1.48-5  11.1     1,820 20.54-2  11.5   +JW42  1.38 10.1 HA2
 7 117  123  1.35-22 12.9 0.20  1,943 22.29-2  11.6       1.04 8.7 HA2
 8 119   98  1.20-8  13.6     2,041 23.49-3  11.7       1.08 11.6 SS5
 9 71  293  2.53-4  9.8     2,334 26.42-2  11.4   -CB32  2.32 8.6 LL7
10 72  122  1.04-5  8.7     2,456 27.46-2  11.3   -CB31  0.57 7.8 HA2
11 74   73  0.41-10  9.4 0.10  2,529 28.27-2  11.2   +CB31  0.30 6.8 LL7
12 64  176  1.52-12 10.6 0.10  2,705 30.19-2  11.2   +Yvo2  1.29 8.4 LL5
13 100  120  1.01-11  8.5     2,825 31.20-2  11.1   -CB32  0.49 6.8 SS5
Mål    115  0.29-25  4.2     2,940 31.49-2  10.8   -CB32  0.24 3.5 HA2
2,940 31.49-2 10.8 1.40 26.19 9.0 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 6 SS4-14-JW4-2-EN 7 SS4-17-EN 8 SS4-17-EN 9 CB3-10-SS4-5-MPR 10 CB3-2-SS4 11 SS4-1-CB3 12 SS4-1-Yvo-2-CB3 13 CB3-3-SS4-10-Yvo