Vikingaträffen må 2005-03-28 13: 24
D16 32(38) Yvonne Nyman Uddevalla IS 49.57 (Jonna Gunnerek OK K 3.34)  starttid: 10.36 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  200  2.10-26 10.8      200  2.10-28 10.8       1.24 7.0 HA2
 2 36  210  3.15-16 15.5      410  5.25-17 13.2       1.53 9.0 HA2
 3 84  582 12.17-28 21.1 1.00   992 17.42-26 17.8       6.34 11.3 LL5
 4 88  277  5.23-36 19.4 1.10  1,269 23.05-31 18.2       2.29 9.0 HS3
 5 95  389  6.45-23 17.4 0.50  1,658 29.50-29 18.0       3.28 8.9 LL5
 6 96  162  2.42-22 16.7     1,820 32.32-30 17.9       1.38 10.1 HA2
 7 117  123  1.28-13 11.9     1,943 34.00-29 17.5       1.04 8.7 HA2
 8 119   98  1.57-30 19.9     2,041 35.57-27 17.6       1.08 11.6 SS5
 9 71  293  7.00-38 23.9 2.40  2,334 42.57-32 18.4       2.32 8.6 LL7
10 72  122  1.42-28 13.9 0.10  2,456 44.39-32 18.2       0.57 7.8 HA2
11 74   73  1.02-29 14.2 0.20  2,529 45.41-32 18.1       0.30 6.8 LL7
12 64  176  2.39-28 15.1     2,705 48.20-32 17.9   -SS42  1.29 8.4 LL5
13 100  120  1.10-24  9.7     2,825 49.30-32 17.5   -CB32  0.49 6.8 SS5
Mål    115  0.27-11  3.9     2,940 49.57-31 17.0   -CB32  0.24 3.5 HA2
2,940 49.57-32 17.0 6.10 26.19 9.0 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SS4-1-Yvo-2-CB3 13 CB3-3-SS4-10-Yvo