Vikingaträffen må 2005-03-28 13: 24
D16 40(38) Jenny Wallin OK Roto 59.13 (Jonna Gunnerek OK K 3.34)  starttid: 10.38 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  200  2.52-35 14.3 0.20   200  2.52-38 14.3       1.24 7.0 HA2
 2 36  210  3.43-21 17.7 1.10   410  6.35-31 16.1       1.53 9.0 HA2
 3 84  582 18.31-38 31.8 9.40   992 25.06-40 25.3   -CB32  6.34 11.3 LL5
 4 88  277  3.19-12 12.0     1,269 28.25-39 22.4   -EN 2  2.29 9.0 HS3
 5 95  389  5.43-16 14.7 1.10  1,658 34.08-36 20.6   +EN 1  3.28 8.9 LL5
 6 96  162  3.00-29 18.5 0.50  1,820 37.08-36 20.4   -SS42  1.38 10.1 HA2
 7 117  123  6.35-38 53.5 5.10  1,943 43.43-40 22.5       1.04 8.7 HA2
 8 119   98  1.14-4  12.6     2,041 44.57-40 22.0       1.08 11.6 SS5
 9 71  293  4.35-23 15.6 1.10  2,334 49.32-40 21.2       2.32 8.6 LL7
10 72  122  2.08-36 17.5 0.20  2,456 51.40-40 21.0       0.57 7.8 HA2
11 74   73  0.55-22 12.6     2,529 52.35-40 20.8       0.30 6.8 LL7
12 64  176  4.58-34 28.2 3.00  2,705 57.33-40 21.3       1.29 8.4 LL5
13 100  120  1.07-19  9.3     2,825 58.40-40 20.8       0.49 6.8 SS5
Mål    115  0.33-34  4.8     2,940 59.13-39 20.1       0.24 3.5 HA2
2,940 59.13-40 20.1 22.50 26.19 9.0 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 CB3-9-JW4-10-JG3 4 EN -6-CB3-15-JW4 5 CB3-26-JW4-4-EN 6 SS4-14-JW4-2-EN 7 8 9 10 11 12 JW4-30-JG3 13 JW4-30-JG3