Nattcup TSOK-skidstugan 2005-01-18  Banläggare: Göran Jönsson
M Fel(18) Martin Mandinger (Lars-Göran Johansson 56.20)  starttid: 19.35.13 Felst, sprungit fel bana
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 32  836 85.03-18 101. 75.40   836 85.03-18 101.       5.15 6.3 LGJ
 2 33  647  7.56-16 12.3     1,483 92.59-18 62.7       5.58 9.2 PI 
 3 34  259  7.10-20 27.7 2.00  1,742 100.09-18 57.5       2.55 11.3 NL 
 4 35  183  4.48-20 26.2 1.50  1,925 104.57-18 54.5       1.40 9.1 DA 
 5 36  233  3.28-10 14.9     2,158 108.25-18 50.2       1.57 8.4 DA 
 6 37  355  4.48-5  13.5     2,513 113.13-18 45.1       4.27 12.5 JÅS
 7 38  263             2,776               2.40 10.1 NS 
 8 46  611             3,387               5.49 9.5 JÅS
 9 47  365             3,752               3.26 9.4 LGJ
10 48   53             3,805               0.30 9.4 NS 
11 49  628             4,433               5.32 8.8 LGJ
12 50  515             4,948               4.52 9.4 LGJ
13 51  362             5,310               3.20 9.2 TS 
Mål    265 11.29-18 43.3     5,575               1.27 5.5 LGJ
5,575 124.42-20 22.4 79.30 49.48 8.9 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 LGJ-5-NS-3-NL-5-JN-7-PS-2-LE-1-HS-1-HE-3-JÅS-0-TS-3-PI-5-Jen-3-Jör-0-AL-92-IW-62-BS-6-BP-9403-MM 2 LGJ-5-NS-10-JN-0-LE-3-PI-5-HE-1-Jen-4-HS-2-NL-8-JÅS-1-TS-3-AL-7-PS-10-Jör-79-IW-231-BS-8-BP-9330-MM 3 DA -4-DS-682-LGJ-12-JN-6-PI-3-NL-6-NS-4-Jen-2-HS-5-LE-1-HE-7-AL-6-JÅS-20-PS-6-Jör-80-IW-90-TS-232-BS-13-BP-9460-MM 4 DA -33-DS-699-JN-4-HS-9-Jen-1-PI-2-NS-5-LGJ-2-LE-0-HE-5-JÅS-3-NL-78-PS-23-Jör-3-AL-67-IW-31-TS-322-BS-6-BP-9534-MM 5 DA -194-DS-589-NL-7-PI-1-JÅS-81-PS-6-LGJ-5-AL-4-NS-10-JN-1-LE-2-HE-7-Jen-1-HS-8-Jör-44-IW-64-TS-438-BS-4-BP-9452-MM 6 DS -564-NL-8-JÅS-13-PI-113-NS-4-LGJ-7-Jen-3-LE-3-JN-1-Jör-3-AL-2-HS-4-HE-85-IW-59-PS-1-TS-531-BS-12-BP-9307-MM 7 8 9 10 11 12 13