Nattcup TSOK-skidstugan 2005-01-18  Banläggare: Göran Jönsson
M Fel(18) Anders Larsson (Lars-Göran Johansson 56.20)  starttid: 18.15  Felst, sprungit fel bana
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 32  836  5.53-13  7.0      836  5.53-13  7.0   -LGJ13  5.15 6.3 LGJ
 2 33  647  6.14-8  9.6     1,483 12.07-12  8.2   -LGJ13  5.58 9.2 PI 
 3 34  259  3.08-7  12.1     1,742 15.15-10  8.8   -LGJ10  2.55 11.3 NL 
 4 35  183  3.55-19 21.4 2.10  1,925 19.10-13 10.0   -Jör1  1.40 9.1 DA 
 5 36  233  2.13-2  9.5     2,158 21.23-6  9.9   -PS 9  1.57 8.4 DA 
 6 37  355  5.22-14 15.1 0.40  2,513 26.45-10 10.6   -NS 8  4.27 12.5 JÅS
 7 38  263  2.57-8  11.2     2,776 29.42-11 10.7   -Jen7  2.40 10.1 NS 
 8 46  611             3,387               5.49 9.5 JÅS
 9 47  365             3,752               3.26 9.4 LGJ
10 48   53             3,805               0.30 9.4 NS 
11 49  628 16.30-16 26.3 10.30  4,433           -HS 2  5.32 8.8 LGJ
12 50  515  8.51-9  17.2 3.40  4,948               4.52 9.4 LGJ
13 51  362  4.34-12 12.6 1.00  5,310           +BS 1  3.20 9.2 TS 
Mål    265  1.55-13  7.2     5,575               1.27 5.5 LGJ
5,575 61.32-15 11.0 18.00 49.48 8.9 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 LGJ-5-NS-3-NL-5-JN-7-PS-2-LE-1-HS-1-HE-3-JÅS-0-TS-3-PI-5-Jen-3-Jör-0-AL -92-IW-62-BS-6-BP-9403-MM 2 LGJ-5-NS-10-JN-0-LE-3-PI-5-HE-1-Jen-4-HS-2-NL-8-JÅS-1-TS-3-AL -7-PS-10-Jör-79-IW-231-BS-8-BP-9330-MM 3 DA -4-DS-682-LGJ-12-JN-6-PI-3-NL-6-NS-4-Jen-2-HS-5-LE-1-HE-7-AL -6-JÅS-20-PS-6-Jör-80-IW-90-TS-232-BS-13-BP-9460-MM 4 DA -33-DS-699-JN-4-HS-9-Jen-1-PI-2-NS-5-LGJ-2-LE-0-HE-5-JÅS-3-NL-78-PS-23-Jör-3-AL -67-IW-31-TS-322-BS-6-BP-9534-MM 5 DA -194-DS-589-NL-7-PI-1-JÅS-81-PS-6-LGJ-5-AL -4-NS-10-JN-1-LE-2-HE-7-Jen-1-HS-8-Jör-44-IW-64-TS-438-BS-4-BP-9452-MM 6 DS -564-NL-8-JÅS-13-PI-113-NS-4-LGJ-7-Jen-3-LE-3-JN-1-Jör-3-AL -2-HS-4-HE-85-IW-59-PS-1-TS-531-BS-12-BP-9307-MM 7 DS -601-NL-1-JÅS-6-PI-87-NS-19-Jen-6-JN-5-LGJ-1-LE-2-HS-3-HE-2-AL -9-Jör-79-IW-70-PS-2-TS-719-BS-9-BP 8 9 10 11 NL -6-JÅS-47-HS-2-LGJ-8-AL -38-NS-130-PI-3-JN-68-LE-1-Jen-7-HE-16-Jör-5-TS-60-IW-18-PS-31-DS 12 LGJ-12-HS-95-JÅS-2-NS-138-AL -127-NL-2-PI-6-JN-114-Jör-6-PS-211-TS-20-LE-10-Jen-75-IW-139-HE 13 DA -2346-LGJ-14-HS-70-NS-8-JÅS-192-AL -8-BS-17-BP-58-PI-4-NL-4-JN-141-Jör-12-PS-35-DS-113-TS-178-LE-3-Jen-87-IW-10-HE