Nattcup TSOK-skidstugan 2005-01-18  Banläggare: Göran Jönsson
M Fel(18) Daniel Sager (Lars-Göran Johansson 56.20)  starttid: 18.15  Felst, sprungit fel bana
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 32  836              836               5.15 6.3 LGJ
 2 33  647             1,483               5.58 9.2 PI 
 3 34  259  3.07-6  12.0     1,742           -DA 1  2.55 11.3 NL 
 4 35  183  2.09-5  11.7     1,925               1.40 9.1 DA 
 5 36  233  4.38-15 19.9 2.10  2,158               1.57 8.4 DA 
 6 37  355  4.52-7  13.7     2,513               4.27 12.5 JÅS
 7 38  263  2.43-2  10.3     2,776               2.40 10.1 NS 
 8 46  611 10.48-15 17.7 3.20  3,387               5.49 9.5 JÅS
 9 47  365  6.08-14 16.8 1.40  3,752               3.26 9.4 LGJ
10 48   53  1.40-17 31.4 1.00  3,805               0.30 9.4 NS 
11 49  628 16.24-15 26.1 9.20  4,433               5.32 8.8 LGJ
12 50  515             4,948               4.52 9.4 LGJ
13 51  362 11.47-17 32.6 7.30  5,310               3.20 9.2 TS 
Mål    265 20.19-19 76.7     5,575               1.27 5.5 LGJ
5,575 84.35-19 15.2 25.00 49.48 8.9 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 DA -4-DS -682-LGJ-12-JN-6-PI-3-NL-6-NS-4-Jen-2-HS-5-LE-1-HE-7-AL-6-JÅS-20-PS-6-Jör-80-IW-90-TS-232-BS-13-BP-9460-MM 4 DA -33-DS -699-JN-4-HS-9-Jen-1-PI-2-NS-5-LGJ-2-LE-0-HE-5-JÅS-3-NL-78-PS-23-Jör-3-AL-67-IW-31-TS-322-BS-6-BP-9534-MM 5 DA -194-DS -589-NL-7-PI-1-JÅS-81-PS-6-LGJ-5-AL-4-NS-10-JN-1-LE-2-HE-7-Jen-1-HS-8-Jör-44-IW-64-TS-438-BS-4-BP-9452-MM 6 DS -564-NL-8-JÅS-13-PI-113-NS-4-LGJ-7-Jen-3-LE-3-JN-1-Jör-3-AL-2-HS-4-HE-85-IW-59-PS-1-TS-531-BS-12-BP-9307-MM 7 DS -601-NL-1-JÅS-6-PI-87-NS-19-Jen-6-JN-5-LGJ-1-LE-2-HS-3-HE-2-AL-9-Jör-79-IW-70-PS-2-TS-719-BS-9-BP 8 DS -303-JÅS-21-PI-25-NL-105-NS-18-Jen-2-JN-6-HS-0-LE-10-LGJ-5-HE-10-Jör-67-IW-49-TS-15-PS 9 DS -261-JÅS-0-NL-62-HS-5-LGJ-47-NS-14-Jör-52-LE-1-JN-6-HE-1-PI-6-Jen-22-TS-67-IW-63-PS 10 DS -198-JÅS-1-NL-66-HS-2-LGJ-38-NS-31-Jör-52-JN-2-LE-3-Jen-3-PI-8-HE-4-TS-77-IW-69-PS-16-BS-5-BP 11 NL -6-JÅS-47-HS-2-LGJ-8-AL-38-NS-130-PI-3-JN-68-LE-1-Jen-7-HE-16-Jör-5-TS-60-IW-18-PS-31-DS 12 13 DA -2346-LGJ-14-HS-70-NS-8-JÅS-192-AL-8-BS-17-BP-58-PI-4-NL-4-JN-141-Jör-12-PS-35-DS -113-TS-178-LE-3-Jen-87-IW-10-HE