Nattcup TSOK-skidstugan 2005-01-18  Banläggare: Göran Jönsson
M 9(18) Peter Strömdal 65.21 (Lars-Göran Johansson 56.20)  starttid: 18.15  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 32  836  5.35-5  6.7      836  5.35-5  6.7   -LGJ13  5.15 6.3 LGJ
 2 33  647  6.39-15 10.3     1,483 12.14-13  8.2   -LGJ13  5.58 9.2 PI 
 3 34  259  3.27-15 13.3     1,742 15.41-12  9.0   +Jör1  2.55 11.3 NL 
 4 35  183  3.03-14 16.7 0.30  1,925 18.44-11  9.7       1.40 9.1 DA 
 5 36  233  2.28-5  10.6     2,158 21.12-4  9.8   +LGJ9  1.57 8.4 DA 
 6 37  355  8.03-19 22.7 1.20  2,513 29.15-14 11.6   +TS 1  4.27 12.5 JÅS
 7 38  263  3.05-10 11.7     2,776 32.20-14 11.6   +TS 1  2.40 10.1 NS 
 8 46  611  6.33-4  10.7     3,387 38.53-14 11.5   -TS 1  5.49 9.5 JÅS
 9 47  365  5.39-11 15.5 0.30  3,752 44.32-14 11.9       3.26 9.4 LGJ
10 48   53  0.47-10 14.8     3,805 45.19-14 11.9       0.30 9.4 NS 
11 49  628  6.39-8  10.6     4,433 51.58-14 11.7       5.32 8.8 LGJ
12 50  515  7.20-4  14.2     4,948 59.18-9  12.0   -Jör1  4.52 9.4 LGJ
13 51  362  4.23-11 12.1     5,310 63.41-9  12.0   -Jör1  3.20 9.2 TS 
Mål    265  1.40-8  6.3     5,575 65.21-9  11.7   -Jör1  1.27 5.5 LGJ
5,575 65.21-9 11.7 2.20 49.48 8.9 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 LGJ-5-NS-3-NL-5-JN-7-PS -2-LE-1-HS-1-HE-3-JÅS-0-TS-3-PI-5-Jen-3-Jör-0-AL-92-IW-62-BS-6-BP-9403-MM 2 LGJ-5-NS-10-JN-0-LE-3-PI-5-HE-1-Jen-4-HS-2-NL-8-JÅS-1-TS-3-AL-7-PS -10-Jör-79-IW-231-BS-8-BP-9330-MM 3 DA -4-DS-682-LGJ-12-JN-6-PI-3-NL-6-NS-4-Jen-2-HS-5-LE-1-HE-7-AL-6-JÅS-20-PS -6-Jör-80-IW-90-TS-232-BS-13-BP-9460-MM 4 DA -33-DS-699-JN-4-HS-9-Jen-1-PI-2-NS-5-LGJ-2-LE-0-HE-5-JÅS-3-NL-78-PS -23-Jör-3-AL-67-IW-31-TS-322-BS-6-BP-9534-MM 5 DA -194-DS-589-NL-7-PI-1-JÅS-81-PS -6-LGJ-5-AL-4-NS-10-JN-1-LE-2-HE-7-Jen-1-HS-8-Jör-44-IW-64-TS-438-BS-4-BP-9452-MM 6 DS -564-NL-8-JÅS-13-PI-113-NS-4-LGJ-7-Jen-3-LE-3-JN-1-Jör-3-AL-2-HS-4-HE-85-IW-59-PS -1-TS-531-BS-12-BP-9307-MM 7 DS -601-NL-1-JÅS-6-PI-87-NS-19-Jen-6-JN-5-LGJ-1-LE-2-HS-3-HE-2-AL-9-Jör-79-IW-70-PS -2-TS-719-BS-9-BP 8 DS -303-JÅS-21-PI-25-NL-105-NS-18-Jen-2-JN-6-HS-0-LE-10-LGJ-5-HE-10-Jör-67-IW-49-TS-15-PS 9 DS -261-JÅS-0-NL-62-HS-5-LGJ-47-NS-14-Jör-52-LE-1-JN-6-HE-1-PI-6-Jen-22-TS-67-IW-63-PS 10 DS -198-JÅS-1-NL-66-HS-2-LGJ-38-NS-31-Jör-52-JN-2-LE-3-Jen-3-PI-8-HE-4-TS-77-IW-69-PS -16-BS-5-BP 11 NL -6-JÅS-47-HS-2-LGJ-8-AL-38-NS-130-PI-3-JN-68-LE-1-Jen-7-HE-16-Jör-5-TS-60-IW-18-PS -31-DS 12 LGJ-12-HS-95-JÅS-2-NS-138-AL-127-NL-2-PI-6-JN-114-Jör-6-PS -211-TS-20-LE-10-Jen-75-IW-139-HE 13 DA -2346-LGJ-14-HS-70-NS-8-JÅS-192-AL-8-BS-17-BP-58-PI-4-NL-4-JN-141-Jör-12-PS -35-DS-113-TS-178-LE-3-Jen-87-IW-10-HE