Nattcup TSOK-skidstugan 2005-01-18  Banläggare: Göran Jönsson
M 3(18) Niclas Sahlin 57.50 (Lars-Göran Johansson 56.20)  starttid: 18.15  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 32  836  5.20-2  6.4      836  5.20-2  6.4   -LGJ13  5.15 6.3 LGJ
 2 33  647  6.10-5  9.5     1,483 11.30-2  7.8   -LGJ13  5.58 9.2 PI 
 3 34  259  3.26-14 13.3 0.30  1,742 14.56-5  8.6   -LGJ10  2.55 11.3 NL 
 4 35  183  2.15-10 12.3 0.30  1,925 17.11-5  8.9   -JN 9  1.40 9.1 DA 
 5 36  233  4.16-12 18.3 2.20  2,158 21.27-7  9.9   -PS 9  1.57 8.4 DA 
 6 37  355  4.57-8  13.9 0.20  2,513 26.24-4  10.5   +LGJ8  4.27 12.5 JÅS
 7 38  263  2.40-1  10.1     2,776 29.04-4  10.5       2.40 10.1 NS 
 8 46  611  6.47-11 11.1 0.50  3,387 35.51-4  10.6       5.49 9.5 JÅS
 9 47  365  4.49-6  13.2 1.20  3,752 40.40-5  10.8   +Jör1  3.26 9.4 LGJ
10 48   53  0.30-1  9.4     3,805 41.10-5  10.8       0.30 9.4 NS 
11 49  628  5.40-3  9.0     4,433 46.50-5  10.6       5.32 8.8 LGJ
12 50  515  5.55-3  11.5 0.50  4,948 52.45-4  10.7   -JÅS1  4.52 9.4 LGJ
13 51  362  3.32-2  9.8     5,310 56.17-3  10.6   +JÅS1  3.20 9.2 TS 
Mål    265  1.33-2  5.8     5,575 57.50-3  10.4   +JÅS1  1.27 5.5 LGJ
5,575 57.50-3 10.4 6.40 49.48 8.9 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 LGJ-5-NS -3-NL-5-JN-7-PS-2-LE-1-HS-1-HE-3-JÅS-0-TS-3-PI-5-Jen-3-Jör-0-AL-92-IW-62-BS-6-BP-9403-MM 2 LGJ-5-NS -10-JN-0-LE-3-PI-5-HE-1-Jen-4-HS-2-NL-8-JÅS-1-TS-3-AL-7-PS-10-Jör-79-IW-231-BS-8-BP-9330-MM 3 DA -4-DS-682-LGJ-12-JN-6-PI-3-NL-6-NS -4-Jen-2-HS-5-LE-1-HE-7-AL-6-JÅS-20-PS-6-Jör-80-IW-90-TS-232-BS-13-BP-9460-MM 4 DA -33-DS-699-JN-4-HS-9-Jen-1-PI-2-NS -5-LGJ-2-LE-0-HE-5-JÅS-3-NL-78-PS-23-Jör-3-AL-67-IW-31-TS-322-BS-6-BP-9534-MM 5 DA -194-DS-589-NL-7-PI-1-JÅS-81-PS-6-LGJ-5-AL-4-NS -10-JN-1-LE-2-HE-7-Jen-1-HS-8-Jör-44-IW-64-TS-438-BS-4-BP-9452-MM 6 DS -564-NL-8-JÅS-13-PI-113-NS -4-LGJ-7-Jen-3-LE-3-JN-1-Jör-3-AL-2-HS-4-HE-85-IW-59-PS-1-TS-531-BS-12-BP-9307-MM 7 DS -601-NL-1-JÅS-6-PI-87-NS -19-Jen-6-JN-5-LGJ-1-LE-2-HS-3-HE-2-AL-9-Jör-79-IW-70-PS-2-TS-719-BS-9-BP 8 DS -303-JÅS-21-PI-25-NL-105-NS -18-Jen-2-JN-6-HS-0-LE-10-LGJ-5-HE-10-Jör-67-IW-49-TS-15-PS 9 DS -261-JÅS-0-NL-62-HS-5-LGJ-47-NS -14-Jör-52-LE-1-JN-6-HE-1-PI-6-Jen-22-TS-67-IW-63-PS 10 DS -198-JÅS-1-NL-66-HS-2-LGJ-38-NS -31-Jör-52-JN-2-LE-3-Jen-3-PI-8-HE-4-TS-77-IW-69-PS-16-BS-5-BP 11 NL -6-JÅS-47-HS-2-LGJ-8-AL-38-NS -130-PI-3-JN-68-LE-1-Jen-7-HE-16-Jör-5-TS-60-IW-18-PS-31-DS 12 LGJ-12-HS-95-JÅS-2-NS -138-AL-127-NL-2-PI-6-JN-114-Jör-6-PS-211-TS-20-LE-10-Jen-75-IW-139-HE 13 DA -2346-LGJ-14-HS-70-NS -8-JÅS-192-AL-8-BS-17-BP-58-PI-4-NL-4-JN-141-Jör-12-PS-35-DS-113-TS-178-LE-3-Jen-87-IW-10-HE