Nattcup TSOK-skidstugan 2005-01-18  Banläggare: Göran Jönsson
M Fel(18) Daniel Axelsson (Lars-Göran Johansson 56.20)  starttid: 18.15  Felst, sprungit fel bana
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 32  836              836               5.15 6.3 LGJ
 2 33  647             1,483               5.58 9.2 PI 
 3 34  259  3.03-3  11.8     1,742           +DS 1  2.55 11.3 NL 
 4 35  183  1.40-1  9.1     1,925               1.40 9.1 DA 
 5 36  233  1.57-1  8.4     2,158               1.57 8.4 DA 
 6 37  355             2,513               4.27 12.5 JÅS
 7 38  263             2,776               2.40 10.1 NS 
 8 46  611             3,387               5.49 9.5 JÅS
 9 47  365             3,752               3.26 9.4 LGJ
10 48   53             3,805               0.30 9.4 NS 
11 49  628             4,433               5.32 8.8 LGJ
12 50  515             4,948               4.52 9.4 LGJ
13 51  362  9.07-16 25.2 5.40  5,310               3.20 9.2 TS 
Mål    265 53.14-20 200.     5,575               1.27 5.5 LGJ
5,575 69.01-18 12.4 5.40 49.48 8.9 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 DA -4-DS-682-LGJ-12-JN-6-PI-3-NL-6-NS-4-Jen-2-HS-5-LE-1-HE-7-AL-6-JÅS-20-PS-6-Jör-80-IW-90-TS-232-BS-13-BP-9460-MM 4 DA -33-DS-699-JN-4-HS-9-Jen-1-PI-2-NS-5-LGJ-2-LE-0-HE-5-JÅS-3-NL-78-PS-23-Jör-3-AL-67-IW-31-TS-322-BS-6-BP-9534-MM 5 DA -194-DS-589-NL-7-PI-1-JÅS-81-PS-6-LGJ-5-AL-4-NS-10-JN-1-LE-2-HE-7-Jen-1-HS-8-Jör-44-IW-64-TS-438-BS-4-BP-9452-MM 6 7 8 9 10 11 12 13 DA -2346-LGJ-14-HS-70-NS-8-JÅS-192-AL-8-BS-17-BP-58-PI-4-NL-4-JN-141-Jör-12-PS-35-DS-113-TS-178-LE-3-Jen-87-IW-10-HE