Nattcup TSOK-skidstugan 2005-01-18  Banläggare: Göran Jönsson
M 10(18) Tomas Stigsson 67.47 (Lars-Göran Johansson 56.20)  starttid: 18.15  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 32  836  5.42-9  6.8 0.20   836  5.42-9  6.8   -LGJ13  5.15 6.3 LGJ
 2 33  647  6.22-12  9.8     1,483 12.04-11  8.1   -LGJ13  5.58 9.2 PI 
 3 34  259  6.33-19 25.3 3.30  1,742 18.37-15 10.7       2.55 11.3 NL 
 4 35  183  2.11-7  11.9 0.30  1,925 20.48-15 10.8       1.40 9.1 DA 
 5 36  233  2.56-9  12.6 1.00  2,158 23.44-15 11.0       1.57 8.4 DA 
 6 37  355  5.32-15 15.6 1.00  2,513 29.16-15 11.6   -PS 1  4.27 12.5 JÅS
 7 38  263  3.06-11 11.8 0.20  2,776 32.22-15 11.7   -PS 1  2.40 10.1 NS 
 8 46  611  6.16-3  10.3 0.20  3,387 38.38-13 11.4   +PS 1  5.49 9.5 JÅS
 9 47  365  3.44-3  10.2     3,752 42.22-12 11.3       3.26 9.4 LGJ
10 48   53  0.31-2  9.7     3,805 42.53-12 11.3   -JN 5  0.30 9.4 NS 
11 49  628  7.47-13 12.4 2.00  4,433 50.40-12 11.4   -Jör1  5.32 8.8 LGJ
12 50  515 12.09-11 23.6 7.10  4,948 62.49-10 12.7       4.52 9.4 LGJ
13 51  362  3.20-1  9.2     5,310 66.09-10 12.5       3.20 9.2 TS 
Mål    265  1.38-5  6.2     5,575 67.47-10 12.2       1.27 5.5 LGJ
5,575 67.47-10 12.2 16.10 49.48 8.9 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 LGJ-5-NS-3-NL-5-JN-7-PS-2-LE-1-HS-1-HE-3-JÅS-0-TS -3-PI-5-Jen-3-Jör-0-AL-92-IW-62-BS-6-BP-9403-MM 2 LGJ-5-NS-10-JN-0-LE-3-PI-5-HE-1-Jen-4-HS-2-NL-8-JÅS-1-TS -3-AL-7-PS-10-Jör-79-IW-231-BS-8-BP-9330-MM 3 DA -4-DS-682-LGJ-12-JN-6-PI-3-NL-6-NS-4-Jen-2-HS-5-LE-1-HE-7-AL-6-JÅS-20-PS-6-Jör-80-IW-90-TS -232-BS-13-BP-9460-MM 4 DA -33-DS-699-JN-4-HS-9-Jen-1-PI-2-NS-5-LGJ-2-LE-0-HE-5-JÅS-3-NL-78-PS-23-Jör-3-AL-67-IW-31-TS -322-BS-6-BP-9534-MM 5 DA -194-DS-589-NL-7-PI-1-JÅS-81-PS-6-LGJ-5-AL-4-NS-10-JN-1-LE-2-HE-7-Jen-1-HS-8-Jör-44-IW-64-TS -438-BS-4-BP-9452-MM 6 DS -564-NL-8-JÅS-13-PI-113-NS-4-LGJ-7-Jen-3-LE-3-JN-1-Jör-3-AL-2-HS-4-HE-85-IW-59-PS-1-TS -531-BS-12-BP-9307-MM 7 DS -601-NL-1-JÅS-6-PI-87-NS-19-Jen-6-JN-5-LGJ-1-LE-2-HS-3-HE-2-AL-9-Jör-79-IW-70-PS-2-TS -719-BS-9-BP 8 DS -303-JÅS-21-PI-25-NL-105-NS-18-Jen-2-JN-6-HS-0-LE-10-LGJ-5-HE-10-Jör-67-IW-49-TS -15-PS 9 DS -261-JÅS-0-NL-62-HS-5-LGJ-47-NS-14-Jör-52-LE-1-JN-6-HE-1-PI-6-Jen-22-TS -67-IW-63-PS 10 DS -198-JÅS-1-NL-66-HS-2-LGJ-38-NS-31-Jör-52-JN-2-LE-3-Jen-3-PI-8-HE-4-TS -77-IW-69-PS-16-BS-5-BP 11 NL -6-JÅS-47-HS-2-LGJ-8-AL-38-NS-130-PI-3-JN-68-LE-1-Jen-7-HE-16-Jör-5-TS -60-IW-18-PS-31-DS 12 LGJ-12-HS-95-JÅS-2-NS-138-AL-127-NL-2-PI-6-JN-114-Jör-6-PS-211-TS -20-LE-10-Jen-75-IW-139-HE 13 DA -2346-LGJ-14-HS-70-NS-8-JÅS-192-AL-8-BS-17-BP-58-PI-4-NL-4-JN-141-Jör-12-PS-35-DS-113-TS -178-LE-3-Jen-87-IW-10-HE