Nattcup TSOK-skidstugan 2005-01-18  Banläggare: Göran Jönsson
M Fel(18) Britta Sahlin (Lars-Göran Johansson 56.20)  starttid: 18.15  Felst, sprungit fel bana
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 32  836  8.27-16 10.1      836  8.27-16 10.1   +BP 1  5.15 6.3 LGJ
 2 33  647  9.07-17 14.1     1,483 17.34-16 11.8   +BP 1  5.58 9.2 PI 
 3 34  259  4.55-17 19.0     1,742 22.29-16 12.9   +BP 1  2.55 11.3 NL 
 4 35  183  3.41-18 20.1     1,925 26.10-16 13.6   +BP 1  1.40 9.1 DA 
 5 36  233  4.52-20 20.9     2,158 31.02-16 14.4   +BP 1  1.57 8.4 DA 
 6 37  355  7.05-17 20.0     2,513 38.07-16 15.2   +BP 1  4.27 12.5 JÅS
 7 38  263  6.14-18 23.7     2,776 44.21-16 16.0   +BP 1  2.40 10.1 NS 
 8 46  611             3,387               5.49 9.5 JÅS
 9 47  365             3,752               3.26 9.4 LGJ
10 48   53  1.14-16 23.3     3,805           +BP 1  0.30 9.4 NS 
11 49  628             4,433               5.32 8.8 LGJ
12 50  515             4,948               4.52 9.4 LGJ
13 51  362 14.10-18 39.1 6.00  5,310           -AL 1  3.20 9.2 TS 
Mål    265  3.56-17 14.8     5,575           +BP 1  1.27 5.5 LGJ
5,575 63.41-16 11.4 6.00 49.48 8.9 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 LGJ-5-NS-3-NL-5-JN-7-PS-2-LE-1-HS-1-HE-3-JÅS-0-TS-3-PI-5-Jen-3-Jör-0-AL-92-IW-62-BS -6-BP-9403-MM 2 LGJ-5-NS-10-JN-0-LE-3-PI-5-HE-1-Jen-4-HS-2-NL-8-JÅS-1-TS-3-AL-7-PS-10-Jör-79-IW-231-BS -8-BP-9330-MM 3 DA -4-DS-682-LGJ-12-JN-6-PI-3-NL-6-NS-4-Jen-2-HS-5-LE-1-HE-7-AL-6-JÅS-20-PS-6-Jör-80-IW-90-TS-232-BS -13-BP-9460-MM 4 DA -33-DS-699-JN-4-HS-9-Jen-1-PI-2-NS-5-LGJ-2-LE-0-HE-5-JÅS-3-NL-78-PS-23-Jör-3-AL-67-IW-31-TS-322-BS -6-BP-9534-MM 5 DA -194-DS-589-NL-7-PI-1-JÅS-81-PS-6-LGJ-5-AL-4-NS-10-JN-1-LE-2-HE-7-Jen-1-HS-8-Jör-44-IW-64-TS-438-BS -4-BP-9452-MM 6 DS -564-NL-8-JÅS-13-PI-113-NS-4-LGJ-7-Jen-3-LE-3-JN-1-Jör-3-AL-2-HS-4-HE-85-IW-59-PS-1-TS-531-BS -12-BP-9307-MM 7 DS -601-NL-1-JÅS-6-PI-87-NS-19-Jen-6-JN-5-LGJ-1-LE-2-HS-3-HE-2-AL-9-Jör-79-IW-70-PS-2-TS-719-BS -9-BP 8 9 10 DS -198-JÅS-1-NL-66-HS-2-LGJ-38-NS-31-Jör-52-JN-2-LE-3-Jen-3-PI-8-HE-4-TS-77-IW-69-PS-16-BS -5-BP 11 12 13 DA -2346-LGJ-14-HS-70-NS-8-JÅS-192-AL-8-BS -17-BP-58-PI-4-NL-4-JN-141-Jör-12-PS-35-DS-113-TS-178-LE-3-Jen-87-IW-10-HE