Nattcup TSOK-skidstugan 2005-01-18  Banläggare: Göran Jönsson
M 2(18) Håkan Schmidt 56.46 (Lars-Göran Johansson 56.20)  starttid: 18.15  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 32  836  5.38-7  6.7      836  5.38-7  6.7   -LGJ13  5.15 6.3 LGJ
 2 33  647  6.15-9  9.7     1,483 11.53-8  8.0   -LGJ13  5.58 9.2 PI 
 3 34  259  3.09-8  12.2     1,742 15.02-7  8.6   -LGJ10  2.55 11.3 NL 
 4 35  183  1.57-2  10.7     1,925 16.59-2  8.8   -JN 9  1.40 9.1 DA 
 5 36  233  4.49-18 20.7 2.30  2,158 21.48-12 10.1   -PS 9  1.57 8.4 DA 
 6 37  355  4.59-9  14.0     2,513 26.47-11 10.7   -NS 8  4.27 12.5 JÅS
 7 38  263  2.50-6  10.8     2,776 29.37-9  10.7   -Jen7  2.40 10.1 NS 
 8 46  611  6.40-7  10.9     3,387 36.17-7  10.7   -Jen6  5.49 9.5 JÅS
 9 47  365  3.31-2  9.6     3,752 39.48-3  10.6   +LGJ1  3.26 9.4 LGJ
10 48   53  0.42-8  13.2 0.10  3,805 40.30-3  10.6   +LGJ1  0.30 9.4 NS 
11 49  628  5.32-1  8.8     4,433 46.02-3  10.4   +LGJ2  5.32 8.8 LGJ
12 50  515  5.06-2  9.9     4,948 51.08-2  10.3   -LGJ1  4.52 9.4 LGJ
13 51  362  3.59-9  11.0     5,310 55.07-2  10.4   -LGJ1  3.20 9.2 TS 
Mål    265  1.39-6  6.2     5,575 56.46-2  10.2       1.27 5.5 LGJ
5,575 56.46-2 10.2 2.40 49.48 8.9 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 LGJ-5-NS-3-NL-5-JN-7-PS-2-LE-1-HS -1-HE-3-JÅS-0-TS-3-PI-5-Jen-3-Jör-0-AL-92-IW-62-BS-6-BP-9403-MM 2 LGJ-5-NS-10-JN-0-LE-3-PI-5-HE-1-Jen-4-HS -2-NL-8-JÅS-1-TS-3-AL-7-PS-10-Jör-79-IW-231-BS-8-BP-9330-MM 3 DA -4-DS-682-LGJ-12-JN-6-PI-3-NL-6-NS-4-Jen-2-HS -5-LE-1-HE-7-AL-6-JÅS-20-PS-6-Jör-80-IW-90-TS-232-BS-13-BP-9460-MM 4 DA -33-DS-699-JN-4-HS -9-Jen-1-PI-2-NS-5-LGJ-2-LE-0-HE-5-JÅS-3-NL-78-PS-23-Jör-3-AL-67-IW-31-TS-322-BS-6-BP-9534-MM 5 DA -194-DS-589-NL-7-PI-1-JÅS-81-PS-6-LGJ-5-AL-4-NS-10-JN-1-LE-2-HE-7-Jen-1-HS -8-Jör-44-IW-64-TS-438-BS-4-BP-9452-MM 6 DS -564-NL-8-JÅS-13-PI-113-NS-4-LGJ-7-Jen-3-LE-3-JN-1-Jör-3-AL-2-HS -4-HE-85-IW-59-PS-1-TS-531-BS-12-BP-9307-MM 7 DS -601-NL-1-JÅS-6-PI-87-NS-19-Jen-6-JN-5-LGJ-1-LE-2-HS -3-HE-2-AL-9-Jör-79-IW-70-PS-2-TS-719-BS-9-BP 8 DS -303-JÅS-21-PI-25-NL-105-NS-18-Jen-2-JN-6-HS -0-LE -10-LGJ-5-HE-10-Jör-67-IW-49-TS-15-PS 9 DS -261-JÅS-0-NL-62-HS -5-LGJ-47-NS-14-Jör-52-LE-1-JN-6-HE-1-PI-6-Jen-22-TS-67-IW-63-PS 10 DS -198-JÅS-1-NL-66-HS -2-LGJ-38-NS-31-Jör-52-JN-2-LE-3-Jen-3-PI-8-HE-4-TS-77-IW-69-PS-16-BS-5-BP 11 NL -6-JÅS-47-HS -2-LGJ-8-AL-38-NS-130-PI-3-JN-68-LE-1-Jen-7-HE-16-Jör-5-TS-60-IW-18-PS-31-DS 12 LGJ-12-HS -95-JÅS-2-NS-138-AL-127-NL-2-PI-6-JN-114-Jör-6-PS-211-TS-20-LE-10-Jen-75-IW-139-HE 13 DA -2346-LGJ-14-HS -70-NS-8-JÅS-192-AL-8-BS-17-BP-58-PI-4-NL-4-JN-141-Jör-12-PS-35-DS-113-TS-178-LE-3-Jen-87-IW-10-HE