Grågåsen, Hunneberg 2009-08-17  Banläggare: E Jenhall / I Olsson
VAC 23(26) Bengt Hallen 76.31 (Henry Gross 40.09)  starttid: 4.40  
  Alla klasser VAC + Ö 34 (37) Per Eriksson 37.31
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  300  5.51-24 -35 19.5 1.00   300  5.51-24 -35 19.5       2.04 6.9 PG 
 2 52  440  7.27-21 -31 16.9      740 13.18-21 -32 18.0       3.11 7.2 HG 
 3 49  540  9.12-19 -30 17.0     1,280 22.30-20 -31 17.6       3.52 7.2 HG 
 4 54  330  7.50-25 -35 23.7     1,610 30.20-22 -33 18.8   -HG 3  3.17 9.9 IC 
 5 55  350  6.53-25 -36 19.7     1,960 37.13-21 -32 19.0       2.49 8.0 PE 
 6 46  480  8.48-24 -35 18.3     2,440 46.01-23 -34 18.9       3.45 7.8 PG 
 7 57  480 12.37-24 -35 26.3 3.30  2,920 58.38-22 -33 20.1   -LW 1  3.50 8.0 AK 
 8 58  400  5.15-18 -27 13.1     3,320 63.53-22 -33 19.2   +LW 1  2.52 7.2 HG 
 9 53  470 10.05-24 -35 21.5     3,790 73.58-23 -34 19.5   +PW32  4.17 9.1 PE 
Mål    200  2.33-22 -33 12.7     3,990 76.31-23 -34 19.2       1.00 5.0 HG 
3,990 76.31-23 -34 19.2 4.30 30.57 7.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 BL -17-BH 3 4 HG -1-PG-15-LL9-12-BH 5 LL9-41-BH 6 UJ -53-AP-17-BH 7 LW -1-BH 8 BH -8-LW 9 Esb-21-LW-24-BH -7-PW3-2-JH9