Grågåsen, Hunneberg 2009-08-17  Banläggare: E Jenhall / I Olsson
VAC 8(26) Bengt Larsson 48.14 (Henry Gross 40.09)  starttid: 4.45.45 
  Alla klasser VAC + Ö 17 (37) Per Eriksson 37.31
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  300  3.02-10 -17 10.1 0.30   300  3.02-10 -17 10.1       2.04 6.9 PG 
 2 52  440  4.14-4 -6  9.6      740  7.16-1 -4  9.8       3.11 7.2 HG 
 3 49  540  5.36-7 -13 10.4 1.00  1,280 12.52-4 -7  10.1       3.52 7.2 HG 
 4 54  330  3.51-6 -13 11.7     1,610 16.43-3 -5  10.4       3.17 9.9 IC 
 5 55  350  6.14-21 -32 17.8 2.50  1,960 22.57-4 -9  11.7       2.49 8.0 PE 
 6 46  480  6.00-22 -32 12.5 1.30  2,440 28.57-6 -12 11.9       3.45 7.8 PG 
 7 57  480  4.33-6 -11  9.5     2,920 33.30-6 -12 11.5       3.50 8.0 AK 
 8 58  400  7.19-23 -34 18.3 3.50  3,320 40.49-8 -17 12.3   -PG 1  2.52 7.2 HG 
 9 53  470  5.47-6 -11 12.3 0.40  3,790 46.36-8 -17 12.3       4.17 9.1 PE 
Mål    200  1.38-9 -14  8.2     3,990 48.14-8 -17 12.1   +HG 1  1.00 5.0 HG 
3,990 48.14-8 -17 12.1 10.20 30.57 7.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 BL -17-BH 3 Gös-17-BL 4 BL -22-Gös 5 Gös-24-BL 6 7 8 HG -22-PG-15-BL 9 BL -43-HG-13-PG