Grågåsen, Hunneberg 2009-08-17  Banläggare: E Jenhall / I Olsson
VAC 1(26) Henry Gross 40.09 (tvåa Peter Gross 43.44)  starttid: 4.53.55 
  Alla klasser VAC + Ö 3 (37) Per Eriksson 37.31
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  300  4.53-22 -32 16.3 2.50   300  4.53-22 -32 16.3   -AP 1  2.04 6.9 PG 
 2 52  440  3.11-1 -1  7.2      740  8.04-7 -11 10.9       3.11 7.2 HG 
 3 49  540  3.52-1 -1  7.2     1,280 11.56-1 -2  9.3   -PG 2  3.52 7.2 HG 
 4 54  330  4.01-9 -16 12.2 0.40  1,610 15.57-1 -3  9.9   +PG 3  3.17 9.9 IC 
 5 55  350  4.01-6 -14 11.5 1.10  1,960 19.58-1 -3  10.2   -PG 1  2.49 8.0 PE 
 6 46  480  3.51-2 -2  8.0     2,440 23.49-1 -2  9.8   -PG 1  3.45 7.8 PG 
 7 57  480  5.21-10 -19 11.1 1.20  2,920 29.10-1 -2  10.0   -PG 1  3.50 8.0 AK 
 8 58  400  2.52-1 -1  7.2     3,320 32.02-1 -2  9.6       2.52 7.2 HG 
 9 53  470  7.07-16 -25 15.1 2.40  3,790 39.09-1 -3  10.3   +PG 1  4.17 9.1 PE 
Mål    200  1.00-1 -1  5.0     3,990 40.09-1 -3  10.1   -BL 1  1.00 5.0 HG 
3,990 40.09-1 -3 10.1 8.40 30.57 7.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 AP -11-HG 2 HG -34-UJ-14-AP 3 PG -2-HG -12-LL9 4 HG -1-PG-15-LL9-12-BH 5 PG -5-HG 6 PG -11-HG 7 PG -0-HG -29-Gös 8 HG -22-PG-15-BL 9 BL -43-HG -13-PG