Grågåsen, Hunneberg 2009-08-17  Banläggare: E Jenhall / I Olsson
VAC Utg(26) Ulf Johansson (Henry Gross 40.09)  starttid: 4.47.42 Utg:57,53.. saknas
  Alla klasser VAC + Ö 0 (37) Per Eriksson 37.31
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  300  4.47-19 -28 15.9 2.00   300  4.47-19 -28 15.9   +PG 1  2.04 6.9 PG 
 2 52  440 10.04-22 -33 22.9 5.50   740 14.51-22 -33 20.1   +AP 1  3.11 7.2 HG 
 3 49  540  9.22-20 -31 17.3 4.10  1,280 24.13-22 -33 18.9       3.52 7.2 HG 
 4 54  330  3.45-3 -10 11.4     1,610 27.58-19 -30 17.4       3.17 9.9 IC 
 5 55  350  4.08-9 -17 11.8 0.20  1,960 32.06-18 -29 16.4   +AP 1  2.49 8.0 PE 
 6 46  480  5.03-9 -12 10.5     2,440 37.09-17 -28 15.2       3.45 7.8 PG 
 7 57  480           -6.50  2,920                 3.50 8.0 AK 
 8 58  400           -4.10  3,320                 2.52 7.2 HG 
 9 53  470 17.35-25 -36 37.4 11.50  3,790                 4.17 9.1 PE 
Mål    200  9.57-25 -36 49.7     3,990             -LH 1  1.00 5.0 HG 
3,990 64.41-26 16.2 15.10 30.57 7.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 UJ -13-PG 2 HG -34-UJ -14-AP 3 4 LW -39-AP-40-UJ 5 UJ -4-AP-25-LW 6 UJ -53-AP-17-BH 7 8 9