Grågåsen, Hunneberg 2009-08-17  Banläggare: E Jenhall / I Olsson
Ö 5(11) Lars Hogedal 43.36 (Per Eriksson 37.31)  starttid: 5.08.37 
  Alla klasser VAC + Ö 6 (37) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  300  2.30-3 -4  8.3      300  2.30-3 -4  8.3       2.04 6.9 PG 
 2 52  440  7.35-11 -32 17.2 3.40   740 10.05-10 -25 13.6       3.11 7.2 HG 
 3 49  540  5.55-7 -16 11.0 1.10  1,280 16.00-8 -18 12.5   -SK 1  3.52 7.2 HG 
 4 54  330  3.20-2 -2  10.1     1,610 19.20-6 -13 12.0   -PW32  3.17 9.9 IC 
 5 55  350  3.37-5 -7  10.3     1,960 22.57-6 -9  11.7   -PW33  2.49 8.0 PE 
 6 46  480  5.05-4 -14 10.6 0.30  2,440 28.02-6 -9  11.5   -PW33  3.45 7.8 PG 
 7 57  480  4.52-7 -15 10.1     2,920 32.54-6 -9  11.3   -SK 2  3.50 8.0 AK 
 8 58  400  4.05-7 -15 10.2 0.40  3,320 36.59-6 -9  11.1       2.52 7.2 HG 
 9 53  470  5.18-4 -6  11.3     3,790 42.17-5 -6  11.2       4.17 9.1 PE 
Mål    200  1.19-3 -6  6.6     3,990 43.36-5 -6  10.9   +UJ 1  1.00 5.0 HG 
3,990 43.36-5 -6 10.9 6.00 30.57 7.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 LH -18-LT-28-PW3 2 IE -24-LH 3 PW3-28-SK-14-LH -53-LT-5-IE-10-GW 4 PW3-8-LH -14-SK 5 PW3-2-LH -2-JH9-9-SK 6 PW3-3-LH -5-SK-6-JH9 7 SK -8-PW3-14-LH -58-JH9-44-Esb 8 SK -29-LH -41-PW3-44-JH9-11-Esb 9 AP -15-SK-35-LH