Grågåsen, Hunneberg 2009-08-17  Banläggare: E Jenhall / I Olsson
VAC 9(26) Per Widström 49.52 (Henry Gross 40.09)  starttid: 5.05.54 
  Alla klasser VAC + Ö 18 (37) Per Eriksson 37.31
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  300  5.59-25 -36 19.9 3.30   300  5.59-25 -36 19.9       2.04 6.9 PG 
 2 52  440  4.50-9 -14 11.0 1.00   740 10.49-18 -29 14.6   +LT 1  3.11 7.2 HG 
 3 49  540  7.12-14 -23 13.3 2.30  1,280 18.01-15 -26 14.1       3.52 7.2 HG 
 4 54  330  3.54-7 -14 11.8     1,610 21.55-14 -25 13.6   +LH 2  3.17 9.9 IC 
 5 55  350  3.43-3 -9  10.6     1,960 25.38-11 -21 13.1   +LH 3  2.49 8.0 PE 
 6 46  480  5.04-10 -13 10.6 0.30  2,440 30.42-10 -20 12.6   +LH 3  3.45 7.8 PG 
 7 57  480  4.41-7 -12  9.8     2,920 35.23-7 -15 12.1   -SK 2  3.50 8.0 AK 
 8 58  400  5.00-15 -24 12.5 1.30  3,320 40.23-6 -15 12.2       2.52 7.2 HG 
 9 53  470  7.48-19 -29 16.6 2.30  3,790 48.11-9 -18 12.7   -BH 2  4.17 9.1 PE 
Mål    200  1.41-11 -16  8.4     3,990 49.52-9 -18 12.5   -JH92  1.00 5.0 HG 
3,990 49.52-9 -18 12.5 11.30 30.57 7.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 LH -18-LT-28-PW3 2 PW3-12-LT 3 PW3-28-SK-14-LH-53-LT-5-IE-10-GW 4 PW3-8-LH-14-SK 5 PW3-2-LH-2-JH9-9-SK 6 PW3-3-LH-5-SK-6-JH9 7 SK -8-PW3-14-LH-58-JH9-44-Esb 8 SK -29-LH-41-PW3-44-JH9-11-Esb 9 Esb-21-LW-24-BH-7-PW3-2-JH9