Grågåsen, Hunneberg 2009-08-17  Banläggare: E Jenhall / I Olsson
Ö 1(11) Per Eriksson 37.31 (tvåa Per Ivarsson 38.35)  starttid: 5.39.29 
  Alla klasser VAC + Ö 1 (37) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  300  2.05-1 -2  6.9      300  2.05-1 -2  6.9       2.04 6.9 PG 
 2 52  440  7.17-10 -29 16.6 4.00   740  9.22-8 -19 12.7       3.11 7.2 HG 
 3 49  540  3.54-1 -2  7.2     1,280 13.16-5 -10 10.4       3.52 7.2 HG 
 4 54  330  3.29-6 -7  10.6     1,610 16.45-3 -6  10.4       3.17 9.9 IC 
 5 55  350  2.49-1 -1  8.0     1,960 19.34-2 -2  10.0       2.49 8.0 PE 
 6 46  480  5.06-5 -15 10.6 1.10  2,440 24.40-2 -3  10.1       3.45 7.8 PG 
 7 57  480  4.32-5 -10  9.4 0.40  2,920 29.12-2 -3  10.0       3.50 8.0 AK 
 8 58  400  3.00-1 -2  7.5     3,320 32.12-2 -3  9.7       2.52 7.2 HG 
 9 53  470  4.17-1 -1  9.1     3,790 36.29-1 -1  9.6   -TS93  4.17 9.1 PE 
Mål    200  1.02-1 -2  5.2     3,990 37.31-1 -1  9.4   -AK 2  1.00 5.0 HG 
3,990 37.31-1 -1 9.4 5.50 30.57 7.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 KJ2-48-PE 5 PE -43-KJ2 6 7 8 9 TS9-7-EA-7-AK-5-PE