Grågåsen, Hunneberg 2009-08-17  Banläggare: E Jenhall / I Olsson
VAC 3(26) Tomas Svantesson 44.33 (Henry Gross 40.09)  starttid: 5.32.59 
  Alla klasser VAC + Ö 9 (37) Per Eriksson 37.31
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  300  3.25-11 -19 11.4 1.10   300  3.25-11 -19 11.4       2.04 6.9 PG 
 2 52  440  6.35-18 -27 15.0 3.10   740 10.00-15 -24 13.5   -AK 1  3.11 7.2 HG 
 3 49  540  5.25-6 -11 10.0 1.20  1,280 15.25-10 -17 12.0   -AK 1  3.52 7.2 HG 
 4 54  330  3.32-2 -8  10.7     1,610 18.57-6 -11 11.8       3.17 9.9 IC 
 5 55  350  3.58-5 -12 11.3 1.00  1,960 22.55-3 -8  11.7       2.49 8.0 PE 
 6 46  480  5.39-16 -24 11.8 1.40  2,440 28.34-4 -10 11.7   +EA 1  3.45 7.8 PG 
 7 57  480  4.46-8 -13  9.9 0.40  2,920 33.20-5 -11 11.4   -EA 1  3.50 8.0 AK 
 8 58  400  3.59-7 -12 10.0 0.50  3,320 37.19-4 -10 11.2       2.52 7.2 HG 
 9 53  470  5.21-3 -7  11.4     3,790 42.40-3 -9  11.3   +EA 3  4.17 9.1 PE 
Mål    200  1.53-18 -26  9.4     3,990 44.33-3 -9  11.2       1.00 5.0 HG 
3,990 44.33-3 -9 11.2 9.50 30.57 7.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 AK -6-TS9 3 AK -4-TS9 4 TS9-41-AK 5 TS9-17-EA-5-AK 6 TS9-15-EA-18-AK 7 AK -19-EA-4-TS9 8 AK -38-EA-17-TS9 9 TS9-7-EA-7-AK-5-PE