Grågåsen, Hunneberg 2009-08-17  Banläggare: E Jenhall / I Olsson
VAC 2(26) Peter Gross 43.44 (Henry Gross 40.09)  starttid: 4.50.38 
  Alla klasser VAC + Ö 7 (37) Per Eriksson 37.31
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  300  2.04-1 -1  6.9      300  2.04-1 -1  6.9   -UJ 1  2.04 6.9 PG 
 2 52  440  7.00-19 -28 15.9 3.40   740  9.04-10 -17 12.3   -LL91  3.11 7.2 HG 
 3 49  540  6.07-10 -17 11.3 2.10  1,280 15.11-8 -15 11.9   +HG 2  3.52 7.2 HG 
 4 54  330  4.04-11 -18 12.3 0.40  1,610 19.15-7 -12 12.0   -HG 3  3.17 9.9 IC 
 5 55  350  3.55-4 -10 11.2 1.00  1,960 23.10-5 -11 11.8   +HG 1  2.49 8.0 PE 
 6 46  480  3.45-1 -1  7.8     2,440 26.55-2 -5  11.0   +HG 1  3.45 7.8 PG 
 7 57  480  5.32-11 -20 11.5 1.40  2,920 32.27-3 -8  11.1   +HG 1  3.50 8.0 AK 
 8 58  400  3.14-2 -3  8.1 0.20  3,320 35.41-2 -6  10.7   +BL 1  2.52 7.2 HG 
 9 53  470  6.58-13 -22 14.8 2.30  3,790 42.39-2 -8  11.3   -HG 1  4.17 9.1 PE 
Mål    200  1.05-2 -4  5.4     3,990 43.44-2 -7  11.0       1.00 5.0 HG 
3,990 43.44-2 -7 11.0 12.00 30.57 7.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 UJ -13-PG 2 LL9-15-PG -16-LW 3 PG -2-HG-12-LL9 4 HG -1-PG -15-LL9-12-BH 5 PG -5-HG 6 PG -11-HG 7 PG -0-HG -29-Gös 8 HG -22-PG -15-BL 9 BL -43-HG-13-PG