Grågåsen, Hunneberg 2009-08-17  Banläggare: E Jenhall / I Olsson
VAC 13(26) Linda Larsson 52.11 (Henry Gross 40.09)  starttid: 4.49.38 
  Alla klasser VAC + Ö 23 (37) Per Eriksson 37.31
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  300  4.37-17 -26 15.4 1.10   300  4.37-17 -26 15.4       2.04 6.9 PG 
 2 52  440  5.12-12 -18 11.8      740  9.49-13 -22 13.3   +PG 1  3.11 7.2 HG 
 3 49  540  6.36-11 -18 12.2     1,280 16.25-11 -19 12.8   -PG 2  3.52 7.2 HG 
 4 54  330  4.05-12 -19 12.4     1,610 20.30-11 -19 12.7   -HG 3  3.17 9.9 IC 
 5 55  350  6.24-24 -35 18.3 1.40  1,960 26.54-13 -24 13.7       2.49 8.0 PE 
 6 46  480  5.51-18 -28 12.2     2,440 32.45-14 -24 13.4       3.45 7.8 PG 
 7 57  480  5.34-12 -21 11.6     2,920 38.19-12 -22 13.1       3.50 8.0 AK 
 8 58  400  5.09-17 -26 12.9 0.20  3,320 43.28-12 -22 13.1       2.52 7.2 HG 
 9 53  470  7.11-17 -27 15.3     3,790 50.39-13 -23 13.4       4.17 9.1 PE 
Mål    200  1.32-6 -10  7.7     3,990 52.11-13 -23 13.1       1.00 5.0 HG 
3,990 52.11-13 -23 13.1 3.10 30.57 7.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 LL9-19-LW 2 LL9-15-PG-16-LW 3 PG -2-HG-12-LL9 4 HG -1-PG-15-LL9-12-BH 5 LL9-41-BH 6 7 8 9