Grågåsen, Hunneberg 2009-08-17  Banläggare: E Jenhall / I Olsson
VAC 20(26) Lena Waern 66.38 (Henry Gross 40.09)  starttid: 4.49.17 
  Alla klasser VAC + Ö 31 (37) Per Eriksson 37.31
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  300  5.17-23 -34 17.6 1.00   300  5.17-23 -34 17.6       2.04 6.9 PG 
 2 52  440  5.24-15 -23 12.3      740 10.41-17 -28 14.4       3.11 7.2 HG 
 3 49  540  9.33-21 -32 17.7 1.20  1,280 20.14-16 -27 15.8   +AP 1  3.52 7.2 HG 
 4 54  330  4.50-21 -30 14.6     1,610 25.04-17 -28 15.6       3.17 9.9 IC 
 5 55  350  5.56-18 -29 17.0     1,960 31.00-17 -28 15.8       2.49 8.0 PE 
 6 46  480 11.09-26 -37 23.2 3.20  2,440 42.09-20 -31 17.3       3.45 7.8 PG 
 7 57  480  7.11-20 -31 15.0     2,920 49.20-20 -31 16.9   +BH 1  3.50 8.0 AK 
 8 58  400  5.24-19 -29 13.5     3,320 54.44-20 -31 16.5   -BH 1  2.52 7.2 HG 
 9 53  470  9.33-23 -33 20.3 0.30  3,790 64.17-20 -31 17.0       4.17 9.1 PE 
Mål    200  2.21-21 -31 11.8     3,990 66.38-20 -31 16.7   -JH92  1.00 5.0 HG 
3,990 66.38-20 -31 16.7 6.10 30.57 7.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 LL9-19-LW 2 LL9-15-PG-16-LW 3 LW -3-AP 4 LW -39-AP-40-UJ 5 UJ -4-AP-25-LW 6 7 LW -1-BH 8 BH -8-LW 9 Esb-21-LW -24-BH-7-PW3-2-JH9