Grågåsen, Hunneberg 2009-08-17  Banläggare: E Jenhall / I Olsson
VAC 10(26) Esbjörn Salomonsson 50.43 (Henry Gross 40.09)  starttid: 5.04.33 
  Alla klasser VAC + Ö 19 (37) Per Eriksson 37.31
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  300  4.40-18 -27 15.6 2.20   300  4.40-18 -27 15.6       2.04 6.9 PG 
 2 52  440  5.17-14 -20 12.0 1.40   740  9.57-14 -23 13.4   -JH92  3.11 7.2 HG 
 3 49  540  7.38-17 -26 14.1 3.10  1,280 17.35-13 -23 13.7       3.52 7.2 HG 
 4 54  330  3.48-4 -11 11.5     1,610 21.23-13 -24 13.3       3.17 9.9 IC 
 5 55  350  4.05-7 -15 11.7 0.50  1,960 25.28-10 -20 13.0       2.49 8.0 PE 
 6 46  480  4.40-4 -4  9.7     2,440 30.08-8 -16 12.3       3.45 7.8 PG 
 7 57  480  8.32-23 -34 17.8 4.10  2,920 38.40-13 -23 13.2       3.50 8.0 AK 
 8 58  400  3.59-7 -12 10.0 0.40  3,320 42.39-11 -21 12.8   -JH91  2.52 7.2 HG 
 9 53  470  6.01-11 -18 12.8 1.00  3,790 48.40-10 -19 12.8       4.17 9.1 PE 
Mål    200  2.03-20 -30 10.2     3,990 50.43-10 -19 12.7       1.00 5.0 HG 
3,990 50.43-10 -19 12.7 13.50 30.57 7.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 SK -20-Esb-24-BS 2 SK -17-JH9-4-BS-2-Esb 3 JH9-22-Esb 4 Esb-27-JH9 5 6 7 SK -8-PW3-14-LH-58-JH9-44-Esb 8 SK -29-LH-41-PW3-44-JH9-11-Esb 9 Esb-21-LW-24-BH-7-PW3-2-JH9