Grågåsen, Hunneberg 2009-08-17  Banläggare: E Jenhall / I Olsson
VAC 14(26) Börje Sundberg 52.54 (Henry Gross 40.09)  starttid: 5.06.57 
  Alla klasser VAC + Ö 24 (37) Per Eriksson 37.31
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  300  2.40-2 -7  8.9      300  2.40-2 -7  8.9       2.04 6.9 PG 
 2 52  440  4.51-10 -15 11.0 0.40   740  7.31-2 -6  10.2   -JH92  3.11 7.2 HG 
 3 49  540 12.51-23 -34 23.8 7.50  1,280 20.22-18 -29 15.9       3.52 7.2 HG 
 4 54  330  5.14-22 -31 15.9 1.00  1,610 25.36-18 -29 15.9       3.17 9.9 IC 
 5 55  350  4.06-8 -16 11.7 0.30  1,960 29.42-16 -27 15.2   -LT 4  2.49 8.0 PE 
 6 46  480  4.56-6 -8  10.3     2,440 34.38-16 -27 14.2       3.45 7.8 PG 
 7 57  480  6.40-19 -30 13.9 1.40  2,920 41.18-15 -26 14.1   -IE 4  3.50 8.0 AK 
 8 58  400  3.43-4 -7  9.3     3,320 45.01-14 -24 13.6   -AF 3  2.52 7.2 HG 
 9 53  470  6.25-12 -20 13.7 0.50  3,790 51.26-14 -24 13.6   -L1 5  4.17 9.1 PE 
Mål    200  1.28-5 -8  7.3     3,990 52.54-14 -24 13.3   -L1 5  1.00 5.0 HG 
3,990 52.54-14 -24 13.3 12.30 30.57 7.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 SK -20-Esb-24-BS 2 SK -17-JH9-4-BS -2-Esb 3 4 BS -36-AF-12-LO-5-NL 5 LT -11-IE-2-GW-1-NL-5-BS -28-AF 6 NL -24-BS -22-IE-20-LT-4-GW-23-AF 7 IE -7-LT-1-AF-13-GW-2-BS 8 AF -1-BS -0-IE -14-LT-20-NL-15-GW-26-L1 9 L1 -8-AF-1-IE-4-LT-10-NL-14-BS