Grågåsen, Hunneberg 2009-08-17  Banläggare: E Jenhall / I Olsson
Ö 11(11) Leif Olofsson 58.36 (Per Eriksson 37.31)  starttid: 5.12.21 
  Alla klasser VAC + Ö 29 (37) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  300  4.00-9 -22 13.3      300  4.00-9 -22 13.3       2.04 6.9 PG 
 2 52  440  5.40-9 -26 12.9      740  9.40-9 -21 13.1       3.11 7.2 HG 
 3 49  540  6.47-8 -19 12.6     1,280 16.27-9 -20 12.9   -NL 1  3.52 7.2 HG 
 4 54  330  4.33-9 -25 13.8     1,610 21.00-9 -20 13.0   -AF 2  3.17 9.9 IC 
 5 55  350  5.18-10 -25 15.1     1,960 26.18-11 -23 13.4   +L1 1  2.49 8.0 PE 
 6 46  480  6.38-11 -33 13.8     2,440 32.56-11 -25 13.5       3.45 7.8 PG 
 7 57  480  6.37-11 -29 13.8     2,920 39.33-11 -24 13.5       3.50 8.0 AK 
 8 58  400  6.37-11 -32 16.5 1.00  3,320 46.10-11 -25 13.9   -BC 3  2.52 7.2 HG 
 9 53  470  9.59-11 -34 21.2 1.40  3,790 56.09-11 -28 14.8       4.17 9.1 PE 
Mål    200  2.27-11 -32 12.3     3,990 58.36-11 -29 14.7       1.00 5.0 HG 
3,990 58.36-11 -29 14.7 2.40 30.57 7.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 AF -26-LO 2 LO -50-L1-43-NL 3 NL -5-LO -44-AF 4 BS -36-AF-12-LO -5-NL 5 LO -3-L1 6 7 8 BC -5-LA4-10-IC-13-LO 9