Grågåsen, Hunneberg 2009-08-17  Banläggare: E Jenhall / I Olsson
VAC Fel(26) Lena Andersson (Henry Gross 40.09)  starttid: 5.23.32 Fel: 55 saknas
  Alla klasser VAC + Ö 0 (37) Per Eriksson 37.31
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  300  3.00-7 -14 10.0 0.40   300  3.00-7 -14 10.0   -BC 2  2.04 6.9 PG 
 2 52  440  5.27-16 -24 12.4 2.00   740  8.27-9 -14 11.4   -LA54  3.11 7.2 HG 
 3 49  540  4.17-3 -4  7.9     1,280 12.44-3 -6  9.9   -BC 2  3.52 7.2 HG 
 4 54  330  3.21-1 -3  10.2     1,610 16.05-2 -4  10.0   -BC 2  3.17 9.9 IC 
 5 55  350           -4.50  1,960                 2.49 8.0 PE 
 6 46  480  9.47-25 -36 20.4 5.40  2,440             -BC 2  3.45 7.8 PG 
 7 57  480  4.28-5 -7  9.3     2,920             -BC 2  3.50 8.0 AK 
 8 58  400  4.16-12 -19 10.7 1.10  3,320             -BC 3  2.52 7.2 HG 
 9 53  470  5.52-8 -13 12.5 1.10  3,790             -BC 1  4.17 9.1 PE 
Mål    200  2.00-19 -28 10.0     3,990             -BC 2  1.00 5.0 HG 
3,990 42.28-24 10.6 7.30 30.57 7.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 BC -6-LA4-3-IC-39-LA5-0-ÅA 2 LA5-8-BC-4-IC-6-LA4-2-ÅA 3 BC -5-LA4-10-IC-22-LA5-2-ÅA 4 BC -5-LA4-6-IC 5 6 BC -6-LA4-6-IC 7 BC -5-LA4-8-IC 8 BC -5-LA4-10-IC-13-LO 9 BC -4-LA4-21-IC