Grågåsen, Hunneberg 2009-08-17  Banläggare: E Jenhall / I Olsson
Ö 10(11) Lina Andersson 50.45 (Per Eriksson 37.31)  starttid: 5.24.35 
  Alla klasser VAC + Ö 20 (37) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  300  2.39-5 -6  8.8      300  2.39-5 -6  8.8   +ÅA 1  2.04 6.9 PG 
 2 52  440  4.27-3 -7  10.1      740  7.06-2 -2  9.6   +BC 4  3.11 7.2 HG 
 3 49  540  5.07-5 -9  9.5     1,280 12.13-2 -3  9.5   +ÅA 1  3.52 7.2 HG 
 4 54  330  7.24-10 -34 22.4 2.50  1,610 19.37-7 -15 12.2   +ÅA 3  3.17 9.9 IC 
 5 55  350  5.37-11 -27 16.0 1.40  1,960 25.14-10 -17 12.9   +ÅA 1  2.49 8.0 PE 
 6 46  480  5.01-3 -11 10.5     2,440 30.15-9 -17 12.4   +ÅA 1  3.45 7.8 PG 
 7 57  480  6.24-10 -28 13.3 1.00  2,920 36.39-10 -18 12.6   -ÅA 1  3.50 8.0 AK 
 8 58  400  5.18-10 -28 13.2 1.20  3,320 41.57-10 -19 12.6   +ÅA 1  2.52 7.2 HG 
 9 53  470  7.07-10 -25 15.1 1.10  3,790 49.04-10 -20 12.9   -ÅA 1  4.17 9.1 PE 
Mål    200  1.41-6 -16  8.4     3,990 50.45-10 -20 12.7   -ÅA 1  1.00 5.0 HG 
3,990 50.45-10 -20 12.7 8.00 30.57 7.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 BC -6-LA4-3-IC-39-LA5-0-ÅA 2 LA5-8-BC-4-IC-6-LA4-2-ÅA 3 BC -5-LA4-10-IC-22-LA5-2-ÅA 4 LA5-0-ÅA -8-TK-6-TA 5 TK -7-TA-56-LA5-2-ÅA 6 TK -6-TA-30-LA5-0-ÅA 7 ÅA -5-LA5 8 LA5-2-ÅA 9 ÅA -7-LA5