Grågåsen, Hunneberg 2009-08-17  Banläggare: E Jenhall / I Olsson
VAC 4(26) Tomas Karlsson 45.12 (Henry Gross 40.09)  starttid: 5.27.13 
  Alla klasser VAC + Ö 11 (37) Per Eriksson 37.31
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  300  2.54-4 -11  9.7      300  2.54-4 -11  9.7       2.04 6.9 PG 
 2 52  440  4.37-5 -9  10.5      740  7.31-2 -6  10.2       3.11 7.2 HG 
 3 49  540  5.42-8 -14 10.6 0.20  1,280 13.13-5 -9  10.3   -TA 1  3.52 7.2 HG 
 4 54  330  3.54-7 -14 11.8     1,610 17.07-4 -7  10.6   -LA53  3.17 9.9 IC 
 5 55  350  4.26-11 -19 12.7 0.30  1,960 21.33-2 -5  11.0   +TA 1  2.49 8.0 PE 
 6 46  480  5.28-14 -20 11.4     2,440 27.01-3 -6  11.1   +TA 1  3.45 7.8 PG 
 7 57  480  5.07-9 -17 10.7     2,920 32.08-2 -6  11.0       3.50 8.0 AK 
 8 58  400  4.15-11 -18 10.6     3,320 36.23-3 -7  11.0       2.52 7.2 HG 
 9 53  470  7.14-18 -28 15.4 1.10  3,790 43.37-4 -11 11.5       4.17 9.1 PE 
Mål    200  1.35-7 -12  7.9     3,990 45.12-4 -11 11.3       1.00 5.0 HG 
3,990 45.12-4 -11 11.3 2.00 30.57 7.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 TA -2-TK 4 LA5-0-ÅA-8-TK -6-TA 5 TK -7-TA-56-LA5-2-ÅA 6 TK -6-TA-30-LA5-0-ÅA 7 8 9