Grågåsen, Hunneberg 2009-08-17  Banläggare: E Jenhall / I Olsson
VAC 11(26) Åke Andersson 50.52 (Henry Gross 40.09)  starttid: 5.24.27 
  Alla klasser VAC + Ö 21 (37) Per Eriksson 37.31
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  300  2.47-3 -8  9.3      300  2.47-3 -8  9.3   -LA51  2.04 6.9 PG 
 2 52  440  4.47-8 -13 10.9 0.50   740  7.34-4 -8  10.2   -LA54  3.11 7.2 HG 
 3 49  540  4.49-4 -8  8.9     1,280 12.23-2 -4  9.7   -LA51  3.52 7.2 HG 
 4 54  330  7.22-24 -33 22.3 3.20  1,610 19.45-9 -16 12.3   -LA53  3.17 9.9 IC 
 5 55  350  5.39-17 -28 16.1 2.10  1,960 25.24-9 -19 13.0   -LA51  2.49 8.0 PE 
 6 46  480  4.59-7 -9  10.4 0.20  2,440 30.23-9 -19 12.5   -LA51  3.45 7.8 PG 
 7 57  480  6.19-18 -27 13.2 1.30  2,920 36.42-9 -19 12.6   +LA51  3.50 8.0 AK 
 8 58  400  5.25-20 -30 13.5 1.50  3,320 42.07-10 -20 12.7   -LA51  2.52 7.2 HG 
 9 53  470  6.58-13 -22 14.8 1.40  3,790 49.05-11 -21 13.0   +LA51  4.17 9.1 PE 
Mål    200  1.47-16 -24  8.9     3,990 50.52-11 -21 12.7   +LA51  1.00 5.0 HG 
3,990 50.52-11 -21 12.7 11.40 30.57 7.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 BC -6-LA4-3-IC-39-LA5-0-ÅA 2 LA5-8-BC-4-IC-6-LA4-2-ÅA 3 BC -5-LA4-10-IC-22-LA5-2-ÅA 4 LA5-0-ÅA -8-TK-6-TA 5 TK -7-TA-56-LA5-2-ÅA 6 TK -6-TA-30-LA5-0-ÅA 7 ÅA -5-LA5 8 LA5-2-ÅA 9 ÅA -7-LA5