Grågåsen, Hunneberg 2009-08-17  Banläggare: E Jenhall / I Olsson
Ö 4(11) Anders Kjellberg 42.35 (Per Eriksson 37.31)  starttid: 5.34.21 
  Alla klasser VAC + Ö 5 (37) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  300  3.23-8 -18 11.3 0.50   300  3.23-8 -18 11.3       2.04 6.9 PG 
 2 52  440  5.09-6 -17 11.7 1.20   740  8.32-6 -15 11.5   +TS91  3.11 7.2 HG 
 3 49  540  5.27-6 -12 10.1 0.50  1,280 13.59-6 -11 10.9   +TS91  3.52 7.2 HG 
 4 54  330  4.17-8 -22 13.0 0.20  1,610 18.16-5 -9  11.3       3.17 9.9 IC 
 5 55  350  3.39-6 -8  10.4 0.20  1,960 21.55-4 -6  11.2   -EA 1  2.49 8.0 PE 
 6 46  480  5.50-9 -26 12.2 1.20  2,440 27.45-4 -7  11.4       3.45 7.8 PG 
 7 57  480  3.50-1 -1  8.0     2,920 31.35-4 -5  10.8       3.50 8.0 AK 
 8 58  400  3.27-2 -4  8.6     3,320 35.02-4 -5  10.6       2.52 7.2 HG 
 9 53  470  6.30-9 -21 13.8 1.20  3,790 41.32-4 -5  11.0   -TS93  4.17 9.1 PE 
Mål    200  1.03-2 -3  5.3     3,990 42.35-4 -5  10.7   +PE 2  1.00 5.0 HG 
3,990 42.35-4 -5 10.7 6.20 30.57 7.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 AK -6-TS9 3 AK -4-TS9 4 TS9-41-AK 5 TS9-17-EA-5-AK 6 TS9-15-EA-18-AK 7 AK -19-EA-4-TS9 8 AK -38-EA-17-TS9 9 TS9-7-EA-7-AK -5-PE