Grågåsen, Hunneberg 2009-08-17  Banläggare: E Jenhall / I Olsson
VAC 5(26) Erik Aspelin 46.32 (Henry Gross 40.09)  starttid: 5.30.29 
  Alla klasser VAC + Ö 13 (37) Per Eriksson 37.31
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  300  4.47-19 -28 15.9 2.00   300  4.47-19 -28 15.9       2.04 6.9 PG 
 2 52  440  4.46-7 -12 10.8 0.40   740  9.33-12 -20 12.9       3.11 7.2 HG 
 3 49  540  5.47-9 -15 10.7 0.40  1,280 15.20-9 -16 12.0       3.52 7.2 HG 
 4 54  330  4.13-14 -21 12.8     1,610 19.33-8 -14 12.1       3.17 9.9 IC 
 5 55  350  6.09-20 -31 17.6 2.30  1,960 25.42-12 -22 13.1   +AK 1  2.49 8.0 PE 
 6 46  480  5.37-15 -22 11.7 0.40  2,440 31.19-12 -22 12.8   -TS91  3.45 7.8 PG 
 7 57  480  4.27-4 -6  9.3     2,920 35.46-8 -17 12.2   +TS91  3.50 8.0 AK 
 8 58  400  3.46-5 -8  9.4     3,320 39.32-5 -14 11.9       2.52 7.2 HG 
 9 53  470  5.45-5 -10 12.2     3,790 45.17-5 -14 11.9   -TS93  4.17 9.1 PE 
Mål    200  1.15-3 -5  6.3     3,990 46.32-5 -13 11.7   -AK 2  1.00 5.0 HG 
3,990 46.32-5 -13 11.7 6.30 30.57 7.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 AL -24-EA 2 3 4 5 TS9-17-EA -5-AK 6 TS9-15-EA -18-AK 7 AK -19-EA -4-TS9 8 AK -38-EA -17-TS9 9 TS9-7-EA -7-AK-5-PE