Grågåsen, Hunneberg 2009-08-17  Banläggare: E Jenhall / I Olsson
VAC 16(26) Anders Larsson 57.19 (Henry Gross 40.09)  starttid: 5.31.54 
  Alla klasser VAC + Ö 26 (37) Per Eriksson 37.31
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  300  2.58-5 -12  9.9 0.50   300  2.58-5 -12  9.9       2.04 6.9 PG 
 2 52  440 15.27-26 -37 35.1 12.10   740 18.25-26 -37 24.9       3.11 7.2 HG 
 3 49  540  4.02-2 -3  7.5     1,280 22.27-19 -30 17.5   -JH 1  3.52 7.2 HG 
 4 54  330 11.01-26 -37 33.4 7.40  1,610 33.28-24 -35 20.8       3.17 9.9 IC 
 5 55  350  4.28-13 -21 12.8 1.30  1,960 37.56-23 -34 19.4       2.49 8.0 PE 
 6 46  480  4.51-5 -7  10.1 1.00  2,440 42.47-21 -32 17.5       3.45 7.8 PG 
 7 57  480  3.58-1 -3  8.3     2,920 46.45-18 -29 16.0       3.50 8.0 AK 
 8 58  400  3.30-3 -6  8.8 0.30  3,320 50.15-18 -29 15.1       2.52 7.2 HG 
 9 53  470  5.14-2 -5  11.1 0.50  3,790 55.29-15 -25 14.6       4.17 9.1 PE 
Mål    200  1.50-17 -25  9.2     3,990 57.19-16 -26 14.4       1.00 5.0 HG 
3,990 57.19-16 -26 14.4 24.30 30.57 7.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 AL -24-EA 2 3 JH -6-AL 4 5 6 7 8 9