Grågåsen, Hunneberg 2009-08-17  Banläggare: E Jenhall / I Olsson
Ö 7(11) Jörgen Hallén 44.57 (Per Eriksson 37.31)  starttid: 5.41.17 
  Alla klasser VAC + Ö 10 (37) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  300  2.25-2 -3  8.1      300  2.25-2 -3  8.1       2.04 6.9 PG 
 2 52  440  3.27-1 -3  7.8      740  5.52-1 -1  7.9       3.11 7.2 HG 
 3 49  540  7.06-9 -22 13.1 2.50  1,280 12.58-4 -8  10.1   +AL 1  3.52 7.2 HG 
 4 54  330  8.03-11 -36 24.4 4.30  1,610 21.01-10 -21 13.1       3.17 9.9 IC 
 5 55  350  3.21-2 -3  9.6 0.20  1,960 24.22-8 -14 12.4       2.49 8.0 PE 
 6 46  480  5.06-5 -15 10.6 1.00  2,440 29.28-7 -14 12.1       3.45 7.8 PG 
 7 57  480  4.50-6 -14 10.1 0.40  2,920 34.18-7 -13 11.7       3.50 8.0 AK 
 8 58  400  3.28-3 -5  8.7 0.20  3,320 37.46-7 -11 11.4   +KJ21  2.52 7.2 HG 
 9 53  470  5.28-5 -8  11.6 0.50  3,790 43.14-7 -10 11.4       4.17 9.1 PE 
Mål    200  1.43-8 -20  8.6     3,990 44.57-7 -10 11.3       1.00 5.0 HG 
3,990 44.57-7 -10 11.3 10.30 30.57 7.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 JH -6-AL 4 5 6 7 8 JH -1-KJ2 9 JH -32-KJ2