Grågåsen, Hunneberg 2009-08-17  Banläggare: E Jenhall / I Olsson
VAC 21(26) Karin Johansson 67.56 (Henry Gross 40.09)  starttid: 5.18.53 
  Alla klasser VAC + Ö 32 (37) Per Eriksson 37.31
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  300  3.01-9 -16 10.1      300  3.01-9 -16 10.1       2.04 6.9 PG 
 2 52  440  4.40-6 -10 10.6      740  7.41-5 -9  10.4       3.11 7.2 HG 
 3 49  540 24.47-26 -37 45.9 19.10  1,280 32.28-25 -36 25.4       3.52 7.2 HG 
 4 54  330  4.05-12 -19 12.4     1,610 36.33-25 -36 22.7       3.17 9.9 IC 
 5 55  350  4.20-10 -18 12.4     1,960 40.53-24 -35 20.9       2.49 8.0 PE 
 6 46  480  5.56-20 -30 12.4 0.30  2,440 46.49-24 -35 19.2       3.45 7.8 PG 
 7 57  480  8.22-22 -33 17.4 2.50  2,920 55.11-21 -32 18.9       3.50 8.0 AK 
 8 58  400  5.00-15 -24 12.5 0.50  3,320 60.11-21 -32 18.1   -JH 1  2.52 7.2 HG 
 9 53  470  5.59-10 -17 12.7     3,790 66.10-21 -32 17.5       4.17 9.1 PE 
Mål    200  1.46-15 -23  8.8     3,990 67.56-21 -32 17.0       1.00 5.0 HG 
3,990 67.56-21 -32 17.0 23.20 30.57 7.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 KJ2-48-PE 5 PE -43-KJ2 6 7 8 JH -1-KJ2 9 JH -32-KJ2