Grågåsen, Hunneberg 2009-08-17  Banläggare: E Jenhall / I Olsson
Ö 8(11) Lena Larsson 45.26 (Per Eriksson 37.31)  starttid: 5.13.52 
  Alla klasser VAC + Ö 12 (37) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  300  5.09-11 -33 17.2 2.40   300  5.09-11 -33 17.2       2.04 6.9 PG 
 2 52  440  3.50-2 -4  8.7      740  8.59-7 -16 12.1       3.11 7.2 HG 
 3 49  540  8.47-10 -28 16.3 4.10  1,280 17.46-11 -25 13.9       3.52 7.2 HG 
 4 54  330  3.28-5 -6  10.5     1,610 21.14-11 -22 13.2       3.17 9.9 IC 
 5 55  350  3.36-4 -6  10.3     1,960 24.50-9 -16 12.7   -LO 1  2.49 8.0 PE 
 6 46  480  5.29-7 -21 11.4 1.00  2,440 30.19-10 -18 12.4       3.45 7.8 PG 
 7 57  480  5.05-8 -16 10.6 0.30  2,920 35.24-9 -16 12.1       3.50 8.0 AK 
 8 58  400  3.57-4 -9  9.9 0.30  3,320 39.21-9 -13 11.9       2.52 7.2 HG 
 9 53  470  4.33-2 -2  9.7     3,790 43.54-8 -12 11.6   +AF 5  4.17 9.1 PE 
Mål    200  1.32-5 -10  7.7     3,990 45.26-8 -12 11.4   +NL 5  1.00 5.0 HG 
3,990 45.26-8 -12 11.4 8.50 30.57 7.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 LO -50-L1 -43-NL 3 4 5 LO -3-L1 6 7 8 AF -1-BS-0-IE-14-LT-20-NL-15-GW-26-L1 9 L1 -8-AF-1-IE-4-LT-10-NL-14-BS