Grågåsen, Hunneberg 2009-08-17  Banläggare: E Jenhall / I Olsson
Ö 9(11) Anette Falk-Larsson 46.33 (Per Eriksson 37.31)  starttid: 5.13.03 
  Alla klasser VAC + Ö 14 (37) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  300  2.52-7 -10  9.6 0.40   300  2.52-7 -10  9.6       2.04 6.9 PG 
 2 52  440  4.28-4 -8  10.2      740  7.20-4 -5  9.9       3.11 7.2 HG 
 3 49  540  9.09-11 -29 16.9 4.50  1,280 16.29-10 -21 12.9       3.52 7.2 HG 
 4 54  330  3.37-7 -9  11.0     1,610 20.06-8 -17 12.5   +LO 2  3.17 9.9 IC 
 5 55  350  3.58-8 -12 11.3 0.50  1,960 24.04-7 -13 12.3       2.49 8.0 PE 
 6 46  480  5.37-8 -22 11.7 1.30  2,440 29.41-8 -15 12.2       3.45 7.8 PG 
 7 57  480  5.16-9 -18 11.0 1.00  2,920 34.57-8 -14 12.0   -IE 4  3.50 8.0 AK 
 8 58  400  3.57-4 -9  9.9 0.50  3,320 38.54-8 -12 11.7   +BS 3  2.52 7.2 HG 
 9 53  470  5.57-7 -15 12.7 1.10  3,790 44.51-9 -13 11.8   -L1 5  4.17 9.1 PE 
Mål    200  1.42-7 -18  8.5     3,990 46.33-9 -14 11.7   -L1 5  1.00 5.0 HG 
3,990 46.33-9 -14 11.7 10.50 30.57 7.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 AF -26-LO 2 3 NL -5-LO-44-AF 4 BS -36-AF -12-LO-5-NL 5 LT -11-IE-2-GW-1-NL-5-BS-28-AF 6 NL -24-BS-22-IE-20-LT-4-GW-23-AF 7 IE -7-LT-1-AF -13-GW-2-BS 8 AF -1-BS-0-IE-14-LT-20-NL-15-GW-26-L1 9 L1 -8-AF -1-IE-4-LT-10-NL-14-BS