Grågåsen, Hunneberg 2009-08-17  Banläggare: E Jenhall / I Olsson
VAC 22(26) Gösta Kjörnsberg 76.03 (Henry Gross 40.09)  starttid: 4.24.52 
  Alla klasser VAC + Ö 33 (37) Per Eriksson 37.31
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  300  4.31-15 -24 15.1      300  4.31-15 -24 15.1       2.04 6.9 PG 
 2 52  440 13.01-23 -34 29.6 8.40   740 17.32-25 -36 23.7       3.11 7.2 HG 
 3 49  540 15.56-25 -36 29.5 10.40  1,280 33.28-26 -37 26.1       3.52 7.2 HG 
 4 54  330  4.30-16 -24 13.6     1,610 37.58-26 -37 23.6       3.17 9.9 IC 
 5 55  350  5.28-16 -26 15.6 1.40  1,960 43.26-25 -36 22.2       2.49 8.0 PE 
 6 46  480  7.58-23 -34 16.6 2.50  2,440 51.24-25 -36 21.1       3.45 7.8 PG 
 7 57  480  7.18-21 -32 15.2 2.00  2,920 58.42-23 -34 20.1       3.50 8.0 AK 
 8 58  400  5.40-21 -31 14.2 1.40  3,320 64.22-23 -34 19.4       2.52 7.2 HG 
 9 53  470  8.57-21 -31 19.0 3.00  3,790 73.19-22 -33 19.3       4.17 9.1 PE 
Mål    200  2.44-23 -34 13.7     3,990 76.03-22 -33 19.1       1.00 5.0 HG 
3,990 76.03-22 -33 19.1 30.30 30.57 7.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 PI -24-Gös 3 Gös-17-BL 4 BL -22-Gös 5 Gös-24-BL 6 7 PG -0-HG-29-Gös 8 9