Grågåsen, Hunneberg 2009-08-17  Banläggare: E Jenhall / I Olsson
Ö 2(11) Per Ivarsson 38.35 (Per Eriksson 37.31)  starttid: 4.34.46 
  Alla klasser VAC + Ö 2 (37) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  300  2.33-4 -5  8.5      300  2.33-4 -5  8.5       2.04 6.9 PG 
 2 52  440  4.41-5 -11 10.6 0.50   740  7.14-3 -3  9.8       3.11 7.2 HG 
 3 49  540  4.28-3 -6  8.3     1,280 11.42-1 -1  9.1       3.52 7.2 HG 
 4 54  330  3.25-4 -5  10.4     1,610 15.07-1 -1  9.4       3.17 9.9 IC 
 5 55  350  3.33-3 -4  10.1     1,960 18.40-1 -1  9.5       2.49 8.0 PE 
 6 46  480  4.44-1 -5  9.9     2,440 23.24-1 -1  9.6       3.45 7.8 PG 
 7 57  480  3.56-2 -2  8.2     2,920 27.20-1 -1  9.4       3.50 8.0 AK 
 8 58  400  4.03-6 -14 10.1 0.30  3,320 31.23-1 -1  9.5       2.52 7.2 HG 
 9 53  470  5.11-3 -3  11.0     3,790 36.34-2 -2  9.6       4.17 9.1 PE 
Mål    200  2.01-10 -29 10.1     3,990 38.35-2 -2  9.7       1.00 5.0 HG 
3,990 38.35-2 -2 9.7 1.20 30.57 7.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 PI -24-Gös 3 4 5 6 7 8 9