Vikingaträffen må 2005-03-28 13: 24
D16 26(38) Stina Hildbo Halden Skiklubb 47.57 (Jonna Gunnerek OK K 3.34)  starttid: 9.50 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  200  2.04-21 10.3      200  2.04-23 10.3       1.24 7.0 HA2
 2 36  210  3.31-19 16.7 0.40   410  5.35-20 13.6       1.53 9.0 HA2
 3 84  582  8.19-8  14.3      992 13.54-13 14.0       6.34 11.3 LL5
 4 88  277  4.11-27 15.1 0.30  1,269 18.05-14 14.3   +LL63  2.29 9.0 HS3
 5 95  389  9.17-32 23.9 4.10  1,658 27.22-20 16.5       3.28 8.9 LL5
 6 96  162  2.27-14 15.1     1,820 29.49-20 16.4       1.38 10.1 HA2
 7 117  123  3.36-35 29.3 2.00  1,943 33.25-25 17.2       1.04 8.7 HA2
 8 119   98  2.47-36 28.4 1.10  2,041 36.12-28 17.7       1.08 11.6 SS5
 9 71  293  5.14-29 17.9 1.30  2,334 41.26-28 17.8       2.32 8.6 LL7
10 72  122  1.40-27 13.7 0.20  2,456 43.06-27 17.5       0.57 7.8 HA2
11 74   73  0.40-7  9.1     2,529 43.46-26 17.3       0.30 6.8 LL7
12 64  176  2.30-25 14.2 0.20  2,705 46.16-26 17.1       1.29 8.4 LL5
13 100  120  1.10-24  9.7     2,825 47.26-26 16.8       0.49 6.8 SS5
Mål    115  0.31-30  4.5     2,940 47.57-26 16.3       0.24 3.5 HA2
2,940 47.57-26 16.3 10.40 26.19 9.0 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 SH2-5-LL6-8-EE2-9- 5 6 7 8 TU -16-SH2 9 10 11 12 13