Vikingaträffen må 2005-03-28 13: 24
D16 9(38) Lisa Lundqvist Långhundra IF 38.56 (Jonna Gunnerek OK K 3.34)  starttid: 9.52 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  200  2.06-23 10.5 0.20   200  2.06-25 10.5       1.24 7.0 HA2
 2 36  210  2.32-7  12.1 0.30   410  4.38-9  11.3       1.53 9.0 HA2
 3 84  582  8.05-7  13.9 0.50   992 12.43-6  12.8   -EE22  6.34 11.3 LL5
 4 88  277  3.27-14 12.5 0.40  1,269 16.10-8  12.7   -SH23  2.29 9.0 HS3
 5 95  389  5.41-15 14.6 1.50  1,658 21.51-8  13.2       3.28 8.9 LL5
 6 96  162  1.50-6  11.3     1,820 23.41-8  13.0   +EE22  1.38 10.1 HA2
 7 117  123  1.30-15 12.2 0.20  1,943 25.11-7  13.0   +EE21  1.04 8.7 HA2
 8 119   98  1.37-20 16.5 0.20  2,041 26.48-7  13.1   +EE21  1.08 11.6 SS5
 9 71  293  6.46-36 23.1 4.00  2,334 33.34-10 14.4   +EE21  2.32 8.6 LL7
10 72  122  1.09-9  9.4     2,456 34.43-10 14.1   -1  0.57 7.8 HA2
11 74   73  1.04-31 14.6 0.20  2,529 35.47-10 14.1   -1  0.30 6.8 LL7
12 64  176  1.38-6  9.3     2,705 37.25-9  13.8       1.29 8.4 LL5
13 100  120  1.04-14  8.9     2,825 38.29-9  13.6       0.49 6.8 SS5
Mål    115  0.27-11  3.9     2,940 38.56-9  13.2       0.24 3.5 HA2
2,940 38.56-9 13.2 9.10 26.19 9.0 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 EE2-9--6-LL6 4 SH2-5-LL6-8-EE2-9- 5 EE2-1--16-LL6 6 LL6-15-EE2-10- 7 LL6-14-EE2-19- 8 LL6-2-EE2-27- 9 LL6-7-EE2 10 -13-LL6 11 -9-LL6 12 13