Vikingaträffen må 2005-03-28 13: 24
D16 24(38) Elina Eriksson Bredareds IF 46.30 (Jonna Gunnerek OK K 3.34)  starttid: 9.46 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  200  1.59-17  9.9      200  1.59-18  9.9       1.24 7.0 HA2
 2 36  210  3.19-17 15.8 1.00   410  5.18-16 12.9       1.53 9.0 HA2
 3 84  582 13.10-31 22.6 5.00   992 18.28-29 18.6   +2  6.34 11.3 LL5
 4 88  277  3.50-21 13.8 0.40  1,269 22.18-28 17.6   -SH23  2.29 9.0 HS3
 5 95  389  5.16-12 13.5 1.00  1,658 27.34-21 16.6   +1  3.28 8.9 LL5
 6 96  162  2.22-13 14.6 0.20  1,820 29.56-21 16.4   -LL62  1.38 10.1 HA2
 7 117  123  1.29-14 12.1 0.10  1,943 31.25-19 16.2   -LL61  1.04 8.7 HA2
 8 119   98  1.25-10 14.5     2,041 32.50-18 16.1   -LL61  1.08 11.6 SS5
 9 71  293  6.51-37 23.4 3.40  2,334 39.41-24 17.0   -LL61  2.32 8.6 LL7
10 72  122  1.52-33 15.3 0.30  2,456 41.33-25 16.9       0.57 7.8 HA2
11 74   73  1.26-38 19.6 0.40  2,529 42.59-25 17.0       0.30 6.8 LL7
12 64  176  1.51-11 10.5     2,705 44.50-24 16.6       1.29 8.4 LL5
13 100  120  1.08-22  9.4     2,825 45.58-24 16.3       0.49 6.8 SS5
Mål    115  0.32-32  4.6     2,940 46.30-24 15.8       0.24 3.5 HA2
2,940 46.30-24 15.8 13.00 26.19 9.0 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 EE2-9--6-LL6 4 SH2-5-LL6-8-EE2-9- 5 EE2-1--16-LL6 6 LL6-15-EE2-10- 7 LL6-14-EE2-19- 8 LL6-2-EE2-27- 9 LL6-7-EE2 10 11 12 13