Vikingaträffen må 2005-03-28 13: 24
D16 18(38) Petra Östanbäck Fritsla VIK 43.41 (Jonna Gunnerek OK K 3.34)  starttid: 9.48 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  200  2.37-33 13.1      200  2.37-36 13.1       1.24 7.0 HA2
 2 36  210  2.36-8  12.4      410  5.13-15 12.7       1.53 9.0 HA2
 3 84  582 11.24-25 19.6 1.40   992 16.37-19 16.8   -EE22  6.34 11.3 LL5
 4 88  277  3.50-21 13.8     1,269 20.27-19 16.1   -SH23  2.29 9.0 HS3
 5 95  389  5.08-11 13.2     1,658 25.35-16 15.4   -EE21  3.28 8.9 LL5
 6 96  162  2.31-16 15.5     1,820 28.06-14 15.4   -LL62  1.38 10.1 HA2
 7 117  123  1.38-26 13.3     1,943 29.44-12 15.3       1.04 8.7 HA2
 8 119   98  1.33-16 15.8     2,041 31.17-12 15.3       1.08 11.6 SS5
 9 71  293  5.24-32 18.4 1.40  2,334 36.41-18 15.7       2.32 8.6 LL7
10 72  122  1.49-31 14.9     2,456 38.30-19 15.7   +LL61  0.57 7.8 HA2
11 74   73  1.08-33 15.5 0.10  2,529 39.38-20 15.7   +LL61  0.30 6.8 LL7
12 64  176  2.19-22 13.2     2,705 41.57-19 15.5       1.29 8.4 LL5
13 100  120  1.13-28 10.1     2,825 43.10-18 15.3       0.49 6.8 SS5
Mål    115  0.31-30  4.5     2,940 43.41-18 14.9       0.24 3.5 HA2
2,940 43.41-18 14.9 3.30 26.19 9.0 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 EE2-9- -6-LL6 4 SH2-5-LL6-8-EE2-9- 5 EE2-1- -16-LL6 6 LL6-15-EE2-10- 7 LL6-14-EE2-19- 8 LL6-2-EE2-27- 9 10 -13-LL6 11 -9-LL6 12 13