Vikingaträffen må 2005-03-28 13: 24
D16 13(38) Tove Udd Kinnaströms SK 41.37 (Jonna Gunnerek OK K 3.34)  starttid: 9.54 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  200  2.37-33 13.1 0.40   200  2.37-36 13.1       1.24 7.0 HA2
 2 36  210  3.08-14 14.9 1.00   410  5.45-23 14.0       1.53 9.0 HA2
 3 84  582  8.57-11 15.4 1.30   992 14.42-16 14.8       6.34 11.3 LL5
 4 88  277  4.41-34 16.9 1.50  1,269 19.23-17 15.3       2.29 9.0 HS3
 5 95  389  4.39-7  12.0     1,658 24.02-11 14.5       3.28 8.9 LL5
 6 96  162  4.25-36 27.3 2.30  1,820 28.27-16 15.6       1.38 10.1 HA2
 7 117  123  1.59-33 16.1 0.50  1,943 30.26-15 15.7       1.04 8.7 HA2
 8 119   98  1.30-12 15.3 0.10  2,041 31.56-14 15.6       1.08 11.6 SS5
 9 71  293  3.53-17 13.3 1.00  2,334 35.49-13 15.3       2.32 8.6 LL7
10 72  122  1.47-30 14.6 0.20  2,456 37.36-15 15.3   -EU 1  0.57 7.8 HA2
11 74   73  0.40-7  9.1     2,529 38.16-14 15.1   -EU 1  0.30 6.8 LL7
12 64  176  1.41-9  9.6     2,705 39.57-12 14.8   -EU 1  1.29 8.4 LL5
13 100  120  1.11-26  9.9     2,825 41.08-13 14.6       0.49 6.8 SS5
Mål    115  0.29-25  4.2     2,940 41.37-13 14.2       0.24 3.5 HA2
2,940 41.37-13 14.2 9.50 26.19 9.0 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 6 7 8 TU -16-SH2 9 TU -19-EU 10 EU -13-TU 11 EU -12-TU 12 EU -15-TU 13 EU -20-TU