Vikingaträffen må 2005-03-28 13: 24
D16 8(38) Emelie Unosson Bredareds IF 37.15 (Jonna Gunnerek OK K 3.34)  starttid: 9.58 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  200  2.05-22 10.4      200  2.05-24 10.4       1.24 7.0 HA2
 2 36  210  2.49-10 13.4 0.30   410  4.54-14 12.0       1.53 9.0 HA2
 3 84  582  8.03-6  13.8      992 12.57-9  13.1       6.34 11.3 LL5
 4 88  277  5.38-37 20.3 2.40  1,269 18.35-15 14.6       2.29 9.0 HS3
 5 95  389  5.06-10 13.1 0.50  1,658 23.41-9  14.3       3.28 8.9 LL5
 6 96  162  2.27-14 15.1 0.30  1,820 26.08-9  14.4       1.38 10.1 HA2
 7 117  123  1.25-12 11.5 0.10  1,943 27.33-9  14.2       1.04 8.7 HA2
 8 119   98  1.39-21 16.8 0.20  2,041 29.12-9  14.3       1.08 11.6 SS5
 9 71  293  2.56-5  10.0     2,334 32.08-8  13.8       2.32 8.6 LL7
10 72  122  1.15-17 10.2     2,456 33.23-8  13.6   +TU 1  0.57 7.8 HA2
11 74   73  0.41-10  9.4     2,529 34.04-8  13.5   +TU 1  0.30 6.8 LL7
12 64  176  1.38-6  9.3     2,705 35.42-8  13.2   +TU 1  1.29 8.4 LL5
13 100  120  1.06-17  9.2     2,825 36.48-8  13.0       0.49 6.8 SS5
Mål    115  0.27-11  3.9     2,940 37.15-8  12.7       0.24 3.5 HA2
2,940 37.15-8 12.7 5.00 26.19 9.0 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TU -19-EU 10 EU -13-TU 11 EU -12-TU 12 EU -15-TU 13 EU -20-TU