Sling-OL med kastmoment 2005-07-26  Banläggare: Janne Mattssson
3 8(9) Rikard Andersson 76.00 (Sofia Johansson 20.39)  starttid: 17.51.07 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 41  294  5.56-8  20.2      294  5.56-8  20.2       2.04 7.0 Sof
 2 42  168  6.08-9  36.5      462 12.04-8  26.1       2.10 12.9 Sof
 3 43  262 11.39-8  44.5      724 23.43-8  32.8       1.57 7.4 Sof
 4 44  183  6.20-8  34.6      907 30.03-8  33.1       1.28 8.0 Sof
 5 46  164  8.25-9  51.3     1,071 38.28-8  35.9       1.28 8.9 Sof
 6 47  198  9.46-8  49.3     1,269 48.14-8  38.0       3.44 18.9 Sof
 7 48  172  9.54-9  57.6     1,441 58.08-8  40.3       2.45 16.0 Sof
 8 49  405  7.21-9  18.1     1,846 65.29-8  35.5       1.44 4.3 Sof
 9 50  147  6.54-9  46.9     1,993 72.23-8  36.3       2.21 16.0 Sof
Mål    248  3.37-9  14.6     2,241 76.00-8  33.9       0.58 3.9 Sof
2,402 76.00-8 31.6 20.39 8.6 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 SK2-9-SA2-160-BA-5-EB3-40-RA 2 Sof-83-JS4-67-Kla-286-SK2-44-SA2-190-EB3-84-BA-110-RA 3 Jul-143-RA 4 5 6 7 8 9